Policyjny szczyt w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny szczyt w CSP

Data publikacji 26.03.2009

Dzisiaj w Centrum odbywa się narada kadry kierowniczej Policji pod przewodnictwem Komendanta Głównego. Uczestniczą w niej również Komendanci Wojewódzcy Policji, oraz Komendanci policyjnych Szkół.

Już przed czasem w hallu MCSSP zaczęli się zbierać uczestnicy odprawy  oczekując na moment pojawienia się gen.insp. Andrzeja Matejuka i jego zastępców. Punktualnie o 9.00 wszyscy zniknęli za zamkniętymi drzwiami. Narada poświęcona jest sprawom  bieżącym Policji. Przewidziano szereg wystąpień, które rozpoczął przewodniczący naradzie  Komendant Główny. Dalej zabrał głos zastępca Komendanta Głównego insp. Andrzej Trela oraz Dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji. Tematyka wystąpień była bardzo szeroka. Obejmowała wszystkie istotne dla Policji sprawy związane zarówno z jej sprawnym funkcjonowaniem, jak też realizacją naszych zadań służbowych.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Piotr Maciejczak ZKS