Jubileusz w cieniu ważniejszych spraw - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileusz w cieniu ważniejszych spraw

Data publikacji 26.03.2009

Właśnie mija pięć lat od powołania w Policji pionu do walki z korupcją. Zdążyliśmy się przekonać, że decyzja o jego powołaniu była słuszna. Dzisiaj w centrum rozpoczęła się dwudniowa narada służbowa Naczelników Wydziałów dw. z korupcją Komend Wojewódzkich, poświęcona zarówno efektom pracy za rok ubiegły i założeniom na rok obecny, jak i też krótkim uroczystościom związanym z 5-leciem tego pionu.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK