Prezydencki uścisk - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydencki uścisk

Data publikacji 20.03.2009

Prawie 12 500 godzin przepracowanych przez słuchaczy CSP na rzecz naszego powiatu, około 1000 osób legitymowanych, 259 interwencji podjętych z własnej inicjatywy, ponad 2000 kontroli zagrożonych miejsc - to tylko niektóre z wyników jakie osiągnęli nasi słuchacze patrolując teren Legionowa i okolic w ubiegłym roku. Prezydent Legionowa docenił wkład naszej szkoły na rzecz bezpieczeństwa miasta.

Chociaż nie jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszego miasta, czynnie włączamy się do działań prewencyjnych na jego rzecz. Każdy ze słuchaczy naszej szkoły w ramach  zajęć programowych kursu podstawowego odbywa kilka patroli, które są realizowane w jednostkach terenowych Policji. Dlatego m.in. można ich spotkać na ulicach stolicy czy podwarszawskich miast. Jednak w ostatnim czasie koncentrujemy się przede wszystkim na bezpieczeństwie własnego regionu, kierując młodych policjantów do służby na jego terenie. Jednorazowo służbę w Komendzie Powiatowej pod okiem policjantów Sekcji Prewencji pełni ok. 40 słuchaczy naszej szkoły. Mieszkańcom, zwłaszcza tym najmłodszym, nasi dydaktycy poświęcają szczególną uwagę. Stąd ponad 2600 uczniów przeszkolonych przez naszych dydaktyków w szkołach. Spotkania profilaktyczne realizujemy we współpracy ze Strażą Miejską w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. To z myślą o najmłodszych organizujemy różne przedsięwzięcia, dni otwarte i wycieczki po Centrum.

Właśnie w związku z tą praktyczną częścią działalności dydaktycznej CSP, wczoraj miało miejsce miłe wydarzenie: Prezydent miasta Legionowo w imieniu władz miasta i jego mieszkańców uroczyście podziękował tym policjantom, którzy byli zaangażowani w pracę na jego rzecz. Władze miasta oprócz podziękowań i słów uznania - ufundowały policjantom również z tej okazji nagrody rzeczowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się: podinsp. Michał Król, podinsp. Andrzej Pawłowski, podinsp. Sławomir Sierocki, nadkom. Paweł Olkowicz, nadkom. Jacek Witkowski, podkom. Wanda Mende, asp. Mirosław Ilczuk, i mł.asp. Maciej Cepil – wszyscy z Zakładu Służby Prewencyjnej. Dziękując Prezydentowi za ten gest, mamy nadzieję, że wkład CSP w bezpieczeństwo Legionowa jest również dostrzegany przez jego mieszkańców.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK