Rozsądek i umiar? - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozsądek i umiar?

Data publikacji 19.03.2009

Na pytanie jak traktować będziemy policyjny budżet odpowie narada służb logistycznych, która przez dwa dni będzie się odbywać w Centrum pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Treli.

W spotkaniu również biorą udział dyrektorzy Biur Logistyki, Finansów, Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji i Główny Księgowy policyjnego budżetu, oraz najwyżsi przedstawiciele służb logistycznych na szczeblach Komend Wojewódzkich. Spotkanie otworzył Zastępca Komendanta Głównego Policji, którego obszerne wystąpienie pochłonęło pierwszy dzień narady. A jest o czym mówić, bo w tym roku wszyscy szczególnie zwracamy uwagę na swoje wydatki. Wnikliwie analizujemy, planujemy, ograniczamy. Aby ten proces nie był dla naszej służby odczuwalny, konieczne jest wypracowanie satysfakcjonujących  rozwiązań w tym zakresie. Dlatego też  z szacunkiem i nadzieją spoglądamy w stronę ludzi zajmujących się tak ważnymi dla nas wszystkich sprawami.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK