Warszawscy Policjanci i prokuratorzy podsumowali 2008 rok - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warszawscy Policjanci i prokuratorzy podsumowali 2008 rok

Data publikacji 13.03.2009

Kierownictwo Komendy Stołecznej i prokuratorzy garnizonu stołecznego podsumowali wyniki swojej pracy w minionym roku i określili kierunki działania w roku obecnym. Naradę która odbyła się w naszej szkole prowadził I zastępca Komendanta Stołecznego Policji podinsp. dr Robert Bałdys.

Narada rozpoczęła się w przed 10.00. Po wystąpieniu podinsp. Bałdysa głos zabrał naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego stołecznej Policji. Podsumował on wyniki pracy Komendy Stołecznej Policji w poprzednim roku i te osiągnięte już w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia naczelnika wydziału kryminalnego na temat czynności wykrywczych związanych ze zwalczaniem pornografii dziecięcej w Internecie. Trendy istniejące obecnie w przestępczości samochodowej i gospodarczej zaprezentowali z kolei naczelnicy tych pionów.

Podczas narady zajęto się również zabezpieczaniem mienia sprawców przestępstw korupcyjnych. Omówiono też racjonalność zleceń ekspertyz realizowanych przez stołeczne laboratorium kryminalistyczne. Próbowano wypracować wspólne stanowisko dla celów praktycznego stosowania i dobrej współpracy z prokuraturą w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Naczelnik wydziału konwojowego przedstawił problematykę konwojów i doprowadzania osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na czynności procesowe do prokuratur.

Jednym z zaproszonych gości był prokurator okręgowy dla Warszawy Pragi. Jego wystąpienie dotyczyło problematyki interpretacji przepisów z zakresu powoływania biegłych w toku postępowania przygotowawczego oraz związanych z tym kosztów. Naradę podsumował I zastępca komendanta stołecznego Policji. Dla uczestników spotkania przygotowano także pokaz taktyki specjalnej wydziału realizacyjnego KSP.

Na podstawie KSP