Rozpoczęcie nowego kursu podstawowego SZP-2/09 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie nowego kursu podstawowego SZP-2/09

Data publikacji 10.03.2009

Dzisiaj w szkolnej auli Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski dokonał uroczystego otwarcia nowego kursu podstawowego SZP-2/09.

Od dzisiaj 150 słuchaczy rozpoczęło swoje pierwsze szkolenie zawodowe. Kurs liczy 2 kompanie, których dowódcami zostali: kmp. IV – mł.asp. Leszek Dąbrowski, kmp. VI – podkom Arkadiusz Jaskuła.  Słuchacze wywodzą się z komend wojewódzkich w Krakowie, Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Katowicach i z KGP.

Dzisiaj poznali Komendanta CSP, kierowników zakładów dydaktycznych szkoły oraz swoich bezpośrednich przełożonych, czyli dowódców swoich kompanii i kierownictwo Wydziału Dowodzenia CSP. Wysłuchali słów otuchy wygłoszonych przez Komendanta Centrum, oraz zapoznali się z regulaminem szkoły, który obowiązuje wszystkich od chwili przekroczenia bramy wjazdowej. A jutro rozpoczną swoje pierwsze zajęcia i poznają wykładowców i instruktorów.

Po siedmiu miesiącach - dokładnie 2 października - słuchacze kursu oznaczonego symbolem SZP-/09 napiszą test końcowy, po czym szczęśliwcy, którym uda się go zaliczyć pozytywnie wrócą do jednostek terenowych już jako pełnoprawni policjanci. Życząc wszystkim dobrych wyników, miejmy nadzieję, ze egzamin końcowy uda im się zaliczyć podobnie rewelacyjnie,  jak słuchaczom kursu SZP-4/08, których pożegnaliśmy tydzień temu - ze średnią egzaminu końcowego - 4.85.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK