Pożegnanie z CSP w dobrym stylu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie z CSP w dobrym stylu

Data publikacji 03.03.2009

Pożegnaliśmy słuchaczy kursu podstawowego SZP-4/08. Wczoraj w godzinach rannych 132 osoby stawiły się na końcowym egzaminie. Zdali wszyscy – średnia egzaminu – najlepsza w kraju!

Słuchacze kursu SZP-4/08 przebywali w Centrum od dnia 5 sierpnia ubiegłego roku. Szkolenie rozpoczynało wówczas 141 osób. Do egzaminu końcowego przystąpiło 132 osoby. Właśnie wczoraj pisali swój najważniejszy sprawdzian z wiedzy, jaką zdobywali przez 7 miesięcy pobytu w naszej szkole. Potem była chwila niepewności w oczekiwaniu na wyniki. Ale gdy komisja egzaminacyjna sprawdziła wszystkie testy, okazało się… że cały kurs zaliczył je pozytywnie. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej nadkom. D. Kaszuba przedstawił jego wyniki. Były rewelacyjne: średnia ocen 4,85 – w tym tylko 1 trójka, 31 czwórek, 86 ocen bardzo dobrych i 14 szóstek!

Od dawna żaden kurs nie uzyskał tak dobrych rezultatów egzaminu końcowego. Dwóch słuchaczy: post. Małgorzata Godula z KWP Lublin oraz post. Robert Łazarski z Komendy Stołecznej Policji odebrali świadectwa ukończenia szkolenia z czerwonym paskiem. Na uroczystym zakończeniu kursu który odbył się w szkolnej auli, podczas ostatniego wystąpienia do słuchaczy, Komendant CSP insp. A. Brzozowski pogratulował nie tylko prymusom, ale wszystkim policjantom, podkreślając z nieukrywaną radością, że kursowi SZP-4/08 udało się uzyskać  najlepszy wynik spośród wszystkich policyjnych szkół w kraju. A przypomnijmy, że egzaminy końcowe kursów podstawowych odbywają się we wszystkich szkołach policyjnych tego samego dnia i o tej samej godzinie…W imieniu słuchaczy głos zabrała post. Justyna Hop, dziękując kadrze dydaktycznej, kierownictwu szkoły i wszystkim, którzy przez czas kursu pracowali nad jego sprawnym przebiegiem. Młodzi policjanci wrócili już do swoich jednostek w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Komendzie Stołecznej Policji. My również przyłączamy się do gratulacji komendanta i życzeń wszystkim byłym naszym słuchaczom dalszych sukcesów w codziennej służbie.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

  • Dwoje słuchaczy: post. Małgorzata Godula z KWP Lublin oraz post. Robert Łazarski z Komendy Stołecznej Policji odebrali świadectwa ukończenia szkolenia z czerwonym paskiem. W imieniu słuchaczy głos zabrała post. Justyna Hop.

  • post. Małgorzata Godula
  • post.Robert Łazarski
  • post. Justyna Hop
  • Pożegnaliśmy słuchaczy kursu podstawowego SZP-4/08. Wczoraj w godzinach rannych 132 osoby stawiły się na końcowym egzaminie. Zdali wszyscy – średnia egzaminu – najlepsza w kraju!