Pożegnanie ze służbą - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie ze służbą

Data publikacji 26.02.2009

W tym roku na zaopatrzenie emerytalne z różnych komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji odeszło 11 policjantów. Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski serdecznie podziękował wszystkim policjantom za wieloletnią służbę oraz życzył zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze na kolejnym etapie życiowych zmagań.

„Zakończenie jednego rozdziału jest jednocześnie początkiem nowego” - słowa Zofii Bystrzyckiej znajdują swoisty wydźwięk w odniesieniu do naszych pracowników, którzy po latach żegnają się ze służbą.

W połowie stycznia szeregi Policji opuścił nadkom. Janusz Zych – policjant z 19 letnim stażem pracy w Policji, związany z Zakładem Ruchu Drogowego CSP, nauczyciel policyjny z wieloletnim stażem, ostatnio na stanowisku zastępcy kierownika zakładu. Zaangażowany w działalność edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzoną wśród dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Uczestnik wielu akcji policyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany funkcjonariusz.

3 lutego po 28 latach służby, odszedł  do cywila wieloletni kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Grzegorz Kędzierski - świetny dydaktyk, zagorzały sportowiec i inicjator wielu przedsięwzięć sportowych na terenie naszej szkoły. Ciepły, serdeczny i życzliwy nauczyciel, który wychował wielu policjantów przekazując im tajniki policyjnej wiedzy.

Z dniem 15 lutego z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odeszło trzech policjantów. Dwóch z nich to dydaktycy, prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu tresury psów służbowych: podinsp. Jan Porębski, starszy wykładowca który Policji poświęcił 23 lata swojego życia, oraz mł. asp. Mirosław Kucharczyk – młodszy wykładowca z 17 letnim stażem, zajmujący się szkoleniem policjantów oraz tresurą psów do działań prewencyjnych. Nasz zamiejscowy ośrodek w Sułkowicach opuścił także mł. asp. Leszek Konopa, który przez kilkanaście lat wspierał tamtejszą sekcję logistyczną.

W połowie lutego po 20 latach służby pożegnała się z nami sierż. szt. Anna Wojdak zajmująca stanowisko asystenta Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, związana najpierw z łącznością, później ze służbami dyżurnymi szkoły oraz nadkom. Jolanta Watrak–Ciak - wieloletnia pracownica Centralnej Biblioteki Policyjnej, policjantka z 28 letnim stażem pracy.

Dzień 25  lutego – to przełom w życiu trzech kolejnych policjantów. Tego dnia, w imieniu nas wszystkich  Komendant Centrum po 27 latach pracy w Policji pożegnał mł. insp. Arkadiusza Skrzypczaka, wieloletniego dydaktyka Zakładu Służby Prewencyjnej, ostatnio zatrudnionego na stanowisku Radcy Zespołu Funduszy Pomocowych CSP. Policjanta kilku polskich misji pokojowych, Prezydenta Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA  i przewodniczącego naszego regionu IPA CSP Legionowo. W lutym pożegnaliśmy również dwóch policjantów z Zakładu Kynologii Policyjnej: dotychczasowego kierownika zakładu, nadkom. Andrzeja Sierputowskiego, dydaktyka z 24 letnim stażem pracy, który swym szerokim zasobem wiedzy o policyjnej kynologii, chętnie dzielił się nie tylko z młodymi pokoleniami przewodników ale także z każdym, kogo zainteresowała specyfika tej trudnej służby. Po 21 latach pracy w Policji odszedł również mł. asp. Wiesław Samluk, który ostatnio zajmował stanowisko instruktora tresury psów w Sułkowicach.

Listę osób, które w ostatnim czasie wybrały zaopatrzenie emerytalne zamyka długoletnia pracownica służb logistycznych naszej szkoły – asp. szt. Teresa Siemiątkowska, która 28-letnią służbę w Policji kończy na stanowisku specjalisty Wydziału Finansów CSP.

Dziękując wszystkim policjantom za wieloletnią nienaganną służbę w naszej jednostce, za każdy dzień spędzony w mundurze,  życzymy, aby kolejny etap ich życiowej drogi przebiegał w serdecznej atmosferze w otoczeniu życzliwych ludzi, aby spełniły się wszystkie plany i nadzieje, a wspomnienia związane ze naszą szkołą należały do najcieplejszych i najmilszych.

Zobacz galerię zdjęć

Anna Galant, rzecznik CSP

 • Pożegnanie w gronie komendantów szkoły.
 • Grzegorz Kędzierski
 • Leszek Konopa
 • Mirosław Kucharczyk
 • Jan Porębski
 • Wiesław Samluk
 • Teresa Siemiątkowska
 • Andrzej Sierputowski
 • Arkadiusz Skrzypczak
 • Jolanta Watrak-Ciak
 • Anna Wojdak
 • Janusz Zych