Narada służbowa pionu kryminalnego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa pionu kryminalnego

Data publikacji 13.02.2009

Od godz. 9.00 12 lutego br. w sali konferencyjnej A Wydziału MCSSP trwała narada służbowa kierownictwa Policji z zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji oraz zastępcą Komendanta Stołecznego Policji nadzorującymi służbę kryminalną. Wzięli w niej udział komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz odpowiedzialny za pion kryminalny nadinsp. Kazimierz Szwajcowski – zastępca Komendanta Głównego Policji.

W naradzie wzięli udział ponadto kierownicy i przedstawiciele komórek organizacyjnych CBŚ, Biura Kryminalnego, BSW, CLK, Biura Kontroli i Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, a także komendanci szkół Policji w Pile i Legionowie.

Cały pierwszy dzień poświęcony został sesji plenarnej, podczas której omawiano m.in. zagadnienia związane z realizacją przedsięwzięć ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej, problematyką pseudokibiców w obszarze działań operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez służbę kryminalną Policji, a także analizą wyników za 2008 r. oraz stan realizacji projektów techniki operacyjnej Policji. Dyrektor Biura Kontroli przekazał także spostrzeżenia pokontrolne w zakresie funkcjonowania służby kryminalnej Policji. Dzień drugi (13.02.2009 r.) poświęcony został dyskusjom panelowym dla służby kryminalnej oraz Centralnego Biura Śledczego.

Renata Cedro, MCSSP; PM