Odprawa kadry kierowniczej Polskiej Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej Polskiej Policji

Data publikacji 29.01.2009

W większości naszych jednostek roczna praca została już podsumowana. Przyszedł czas na globalne podsumowanie pracy i wskazanie priorytetów działań na 2009 rok, jednej z największych instytucji w naszym kraju – Policji. W CSP odbywa się odprawa służbowa z udziałem kierownictwa Policji oraz Podsekretarza Stanu MSWiA Adama Rapackiego.

W CSP odbywa się odprawa służbowa kadry kierowniczej Polskiej Policji. Jej uczestnikami są Komendanci Wojewódzcy, Komendanci Szkół, Dyrektorzy Biur KGP, przedstawiciele Związków Zawodowych działających w Policji oraz Komendant Główny  gen. insp. Andrzej Matejuk wraz ze swoimi zastępcami. Uczestników odprawy zaszczycił swoją obecnością również Podsekretarz Stanu MSWiA Pan Adam Rapacki. Przewidywana jest też wizyta Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Grzegorza Schetyny. Odprawa jest poświęcona podsumowaniu rocznej pracy pionu służb prewencyjnej, kryminalnej oraz działaniom służb logistycznych. Odpowiedzialni za poszczególne piony Zastępcy Komendanta Głównego podsumowali roczną pracę oraz wskazali priorytety działań na 2009 rok. W programie przewidziano również szereg wystąpień reprezentantów Komend Wojewódzkich na tematy związane zarówno z bezpieczeństwem ich regionów jak też skutecznymi sposobami progresji służby wdrażanymi na terenach policyjnych jednostek. Przed nami trudny rok – nie tylko dla Policji – zatem my również jak wszystkie inne resorty, będziemy musieli liczyć się z tym faktem i zrobić wszystko, aby policyjne wyniki a co za tym idzie ocena społeczna naszej pracy była równie zadowalająca jak w roku poprzednim.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto
Krzysztof Dobrogowski ZTK