Podsumowanie rocznej pracy CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie rocznej pracy CSP

Data publikacji 16.01.2009

Dziś, na odprawie z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka oraz zaproszonych gości została podsumowana roczna działalność naszej szkoły. Kierownictwo Centrum Szkolenia Policji, podczas swoich wystąpień zbilansowało pracę naszej jednostki.

Na odprawę roczną podsumowującą działalność naszej jednostki przybyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP mł. insp. Jacek Gil oraz Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Wojciech Wołkowicz. W odprawie uczestniczyli również: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pan Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych - Starosta Powiatu Legionowskiego Pan Jan Grabiec oraz Wiceprezydent Miasta Legionowo Pan Lucjan Chrzanowski. Przybył również Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Tomasz Skrzyczyński oraz Panowie: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żurek oraz zastępca Dyrektora wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Miasta Stołecznego Warszawy Marek Kujawa.

Odprawę rozpoczęło wystąpienie Komendanta CSP, po czym głos zabrali jego zastępcy, podsumowując pracę podległych im pionów. Zastępca Komendanta ds. logistycznych nadkom. Piotr Kucia wspomniał o inwestycjach i remontach prowadzonych obecnie na terenie naszej szkoły podkreślając w tym zasługę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na ręce Prezesa Skrzyczyńskiego Komendant Centrum złożył podziękowanie dla jego zastępcy, Pana Roberta Stępnia. Do słów uznania przyłączył się również nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk.

Drugą osobą uhonorowaną w dniu dzisiejszym został Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, dla którego symboliczny dowód naszej wdzięczności odebrał jego zastępca, Lucjan Chrzanowski. Głos zabrał gen. Arkadiusz Pawełczyk, który wyjaśnił wiele aktualnie nurtujących policjantów spraw. Dobrze ocenił pracę naszej szkoły jako placówki dydaktycznej i podziękował kadrze za trud wkładany w kształcenie nowych kadr policyjnych. Pan Poseł Mariusz Błaszczak podkreślił w swoim wystąpieniu naszą przynależność do lokalnego wizerunku powiatu.  W wystąpieniach naszych gości pod adresem Centrum padło wiele ciepłych słów i podziękowań.

Nie zabrakło również miłego akcentu ze strony Komendanta Głównego Policji, w imieniu którego gen. Pawełczyk wyróżnił podinsp. Leszka Dyducha z Zakładu Służby Prewencyjnej nagrodą pieniężną i listem pochwalnym.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK