Realizacja umowy nr 0300/MŚ/D - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja umowy nr 0300/MŚ/D

Data publikacji 07.01.2009

Warunki określone Umową nr 0300/MŚ/D zostały zrealizowane. Dzisiaj, na placu manewrowym kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych uroczyście odebrał sprzęt specjalistyczny dla policyjnych wodniaków.

Na początku grudnia została podpisana umowa na zakup sprzętu do wykonywania zadań  przez funkcjonariuszy policji wodnej w zakresie ochrony badań i monitoringu środowiska. Umowa przewidywała dofinansowanie niezbędnej do zakupu sprzętu kwoty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Drugą część tej kwoty sfinansowało Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji.

To właśnie dzięki  tej umowie mógł zostać zakupiony specjalistyczny sprzęt dla Zakładu Szkoleń Specjalnych, który dzisiaj został uroczyście przekazany do szkolnego użytku. W jego przekazaniu uczestniczyli Zastępca Prezesa WFOŚiGW Pan Andrzej Nocoń, oraz Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji podinsp. Tomasz Kowalczyk, a także Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski oraz kierownictwo CSP. Kierownik ZSS nadkom. Robert Rodziewicz, mimo przejmującego dzisiaj mrozu, gorąco podziękował sponsorom za stworzenie możliwości takiego zakupu dla zakładu. Z nieukrywanym zadowoleniem wymieniał jego elementy składowe: nowoczesna stacja meteo umożliwiająca monitorowanie zagrożeń w rejonie, rękaw do zabezpieczania wycieków ropopochodnych substancji, 4 wózki do transportu łodzi, 2 qady, 2 pontony z silnikami, 2 skutery wodne na wózkach umożliwiających transport, a także aparat cyfrowy do wykonywania zdjęć podwodnych, 3 kamery cyfrowe i 20 sztuk przenośnych GPS-ów.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że tym samym przyczynimy się również do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego akwenów na których CSP prowadzi działalność szkoleniową. Bo przecież realizując własne zadania z zakresu szkolenia policjantów na akwenach - współpracujemy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze wszystkimi lokalnymi służbami. Tym bardziej cieszy fakt, że posiadając odpowiednie zaplecze będziemy je mogli w razie potrzeby wspomagać również pod kątem ekologicznym. A mało kto się orientuje, że nasi policjanci od dawna uczestniczą w różnego rodzaju działaniach na rzecz czystości środowiska. Przykładem mogą być nasi płetwonurkowie, którzy po sezonach wypoczynkowych, obok realizacji programu szkoleniowego, porządkują dna zbiorników wodnych po nieodpowiedzialnych miłośnikach beztroskiego wypoczynku.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK