Rozpoczęcie SZP-1/09 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie SZP-1/09

Data publikacji 06.01.2009

Dziś w szkolnej auli, 70 młodych policjantek i 165 policjantów rozpoczęło pierwsze szkolenie zawodowe. Pozostaną z nami do końca lipca.

Kurs oznakowany symbolem SZP-1/09 składa się z nowo przyjętych do Policji osób wywodzących się z Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Wojewódzkich w Radomiu, Krakowie i Lublinie. Słuchaczy przywitał Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski w towarzystwie swoich zastępców oraz kierownictwa zakładów dydaktycznych CSP. Kurs składa się z trzech kompanii. Kompania 1 - liczy 93 osoby, a jej dowódcą został asp.szt. Henryk Job. Kompania - 3 składa się z 94 słuchaczy i dowództwo nad nią przejęła kom. Marzena Chudy, natomiast kompania 11 - liczy 48 słuchaczy a jej dowódcą został nadkom Marcin Groszkowski. Szkolenie będzie trwało do 30 lipca br. Życzmy wszystkim, aby przebiegało ono bez większych problemów, a cały skład osobowy ukończył z sukcesem egzamin końcowy.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK