Umowa 0384/08/OZ/D - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Umowa 0384/08/OZ/D

Data publikacji 19.12.2008

Dzisiaj została podpisana umowa o udzielenie naszej szkole dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Wymiana pokryć dachowych z płyt falistych azbestowo-cementowych znajdujących się na obiektach należących do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie’’. Na mocy umowy CSP otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie.

Umowę podpisali:  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie Pan Tomasz Skrzyczyński, oraz Pełnomocnik Komendanta CSP nadkom. Piotr Kucia – Zastępca Komendanta CSP ds. Logistycznych. CSP otrzyma dotację w wysokości 7.610, 98 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z wymianą starych pokryć dachów na szkolnych obiektach. Planowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 152.500,00 zł., a realizację przedsięwzięcia zaplanowano do dnie 15 marca 2009 roku.

Anna Galant, rzecznik CSP