Umowa 0325/08/OA/D - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Umowa 0325/08/OA/D

Data publikacji 11.12.2008

Dzisiaj, między Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie a Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w Warszawie została zawarta kolejna Umowa. Tym razem dotyczy ona dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku nr 42 (hala sportowa) – II etap”.

Umowę podpisał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie Pan Tomasz Skrzyczyński, oraz Pełnomocnik Komendanta CSP nadkom. Piotr Kucia – Zastępca komendanta CSP ds. Logistycznych. Centrum w wyniku tejże Umowy otrzyma dotację w wysokości 4.115.304,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku nr 42 – II etap”. Mowa oczywiście o obiekcie szkolnej hali sportowej, która w chwili obecnej jest w trakcie gruntownego remontu. Całkowity koszt przedsięwzięcia, które dofinansowane zostanie dzięki podpisanej dziś Umowie wynosi 8.230.608,00 zł., a zakończenie jego, planuje się do dnia 15.02.210 roku.

Już dziś możemy zobaczyć namiastkę tego, jak będzie obiekt wyglądał w przyszłości. Korzystamy już przecież z niektórych jego pomieszczeń oddanych do użytku - hala, która już w niczym nie przypomina starego wysłużonego pomieszczenia, nowe szatnie, sale do treningu sportów walki, czy wreszcie pięknie prezentujące się korytarze i pokoje dydaktyków ZIP. Praca na wre całą parą, a myśl o tym, że na „naszych oczach” powstaje właśnie nowoczesny szkolny kompleks sportowy pozwala nam wszystkim nawet nie dostrzegać niewygód związanych z jego remontem.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Krzysztof Dobrogowski ZTK