Wizyta delegacji z Czelabińska - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji z Czelabińska

Data publikacji 11.12.2008

Do CSP przybyła delegacja zaprzyjaźnionego z nasza szkołą Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Czelabińsku. Pobyt gości koncentruje się głównie na problematyce związanej z osobami nieletnimi.

Centrum Szkolenia Policji gości pracowników Instytutu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Czelabińsku, którzy przybyli do nas w ramach rewizyty uzgodnionej ze stroną rosyjską podczas pobytu naszej delegacji w Instytucie, w czerwcu, tego roku. W skład rosyjskiej delegacji wchodzą: Tanaeva Zamfira Rafisowna – pułkownik milicji i Zastępca Naczelnika Katedry Prawa Administracyjnego oraz Konovalov Evgeny Wiaczesławowicz – kapitan milicji, po. Naczelnika Wydziału Naukowego.

Z czelabińskim Instytutem od dawna utrzymujemy bliskie kontakty, a wspólne wizyty na gruncie zawodowym stały się już wspólną tradycją. Celem obecnej wizyty jest kontynuowanie tematyki z zakresu organizacji współpracy Policji i Milicji w profilaktyce przestępczości nieletnich oraz przedstawienie stronie rosyjskiej zasad postępowania w sprawach nieletnich i systemu opieki nad małoletnią ofiarą przestępstwa w Polsce. Dlatego też gośćmi zajął się głównie Zakład Służby Prewencyjnej, realizujący zadania w zakresie powyższego tematu.

W ramach wizyty goście nasi odwiedzą również Policyjną Izbę Dziecka przy ul. Wiśniowej w Warszawie, oraz KRP na Woli, a także placówki cywilne jak Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Dębińskiego i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy. Będą również gośćmi Placówki Interwencyjno-Terapeutycznej „Dom” oraz Fundacji „Dzieci Niczyje”. Program nie bez przyczyny przybrał taką formę prezentacji. Odwiedzając, bowiem wymienione placówki związane nie tylko tematycznie z przestępczością, ale też szeroko rozumianą profilaktyką nieletnich obrazuje gościom organizację zasad postępowania z nieletnimi w naszym kraju pod różnymi aspektami. Podczas pobytu Tanaeva Zamfira Rafisowna i Konovalov Evgeny Wiaczesławowicz będą mieli również okazję bliższego poznania naszej stolicy oraz zwiedzenia powiatu Legionowskiego.

Anna Galant, rzecznik CSP
zdj. Mariusz Mazewski, ZTK