Wstąp do Policji! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wstąp do Policji!

Data publikacji 01.12.2008

W ostatnim czasie gościliśmy kilka grup młodzieży szkolnej ze szkół ponadgimnazjalnych. Najpierw na terenie centrum przebywała klasa z Technikum Samochodowego w Radomiu, a kilka dni później - nasi podopieczni z LO w Urlach, którzy uczęszczają do szkoły o profilu policyjnym. Może te wizyty w policyjnej szkole wpłyną na zainteresowanie młodzieży tym zawodem.

Centrum Szkolenia Policji sprawuje honorowy patronat nad dwoma szkołami o profilu policyjnym. W ostatnim okresie nasz Komendant podpisał porozumienie z Dyrektorem LO w Dębem – jedną z naszych powiatowych szkół. Natomiast szkoła w Urlach jest objęta patronatem już od ponad roku, toteż jej uczniowie częściej uczestniczyli w zajęciach organizowanych specjalnie dla nich przez naszych wykładowców. Właśnie w ubiegły piątek odbyły się kolejne zajęcia dla dwóch klas policyjnych młodzieży z Urli. Młodzież przybyła wraz ze swoimi nauczycielami - pedagogiem szkolnym Panią Terasą Trojan i nauczycielem przedmiotów policyjnych i byłym kierownikiem Zakładu Techniki Kryminalistycznej naszej szkoły - Panem Waldemarem Cieleckim.

Uczniowie zostali przywitani przez mł.insp. Grzegorza Kędzierskiego Kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych, a potem dowództwo nad grupą przejął nasz KO- Przemek Kuligowski, z którym uczestniczyli w przygotowanych dla nich zajęciach. W komisariacie szkolnym zajęcia prowadził nadkom. Jacek Witkowski (ZSP), który przedstawił im informacje o strukturze organizacyjnej i specyfice szkoleń w Centrum Szkolenia Policji, w tym specjalistów policyjnych w sprawach nieletnich. Następnie przyszła kolej na bardziej dynamiczne wyszkolenie, więc grupa powędrowała do Zakładu Interwencji Policyjnych, gdzie na hali nadkom. Waldemar Brzozowski uczył uczniów technik obronnych, rozwijając ich umiejętności samoobrony. A po tym, mł. asp. Jakub Konieczny zaprosił na zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego.

Trzy dni wcześniej gościliśmy 20 osobową grupę uczniów klasy IV d z Technikum Samochodowego w Radomiu. Grupie towarzyszyli opiekun z ranienia szkoły i przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, która objęła tę szkołę swoim patronatem. Tą grupą, z racji profilu zawodowego, zajął się głównie nasz Zakład Ruchu Drogowego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak w naszej szkole przebiegają zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym i jazdy samochodem w trudnych warunkach atmosferycznych. Przyglądali się tez zajęciom z zakresu kształtowania umiejętności wyszkolenia strzeleckiego słuchaczy CSP.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK