Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Rzeczywistość Medialna i Wirtualna - szanse i zagrożenia”

Data publikacji 28.11.2008

Zakończyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rzeczywistość Medialna i Wirtualna- szanse i zagrożenia”, pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej. Uczestniczyło w niej około 150 osób, które z racji wykonywanego zawodu posiadają związek przestrzenią wirtualną.

Dzisiaj, w legionowskim Ratuszu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rzeczywistość Medialna i Wirtualna- szanse i zagrożenia”. Organizatory Konferencji - Centrum Szkolenia Policji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, oraz Prezydent Miasta Legionowo zaadresowali ją do ekspertów polskiej Policji w dziedzinie komunikacji przez media wykorzystujących najnowsze technologie informatyczne, funkcjonariuszy zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci oraz innych grup zawodowych jak pedagodzy, nauczyciele, informatycy, i inni, którzy z racji wykonywanego zawodu posiadają ścisły związek przestrzenią wirtualną. Stąd, na sali oprócz policjantów, zasiedli przedstawiciele świata naukowego Wyższych Uczelni, szkół, samorządowcy.

Obrady uroczyście otworzyli Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski, Prorektor APS Pani prof. dr hab. Helena Ciążela oraz Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski, po czym przewodnictwo na sali obrad przejął prof. dr hab. Józef Bednarek z APS, rozpoczynając tym samym obrady plenarne. W czasie ich trwania 12 prelegentów przedstawiło wiele ciekawych tematów w tym zagadnieniu jak: „skutki przeobrażeń społeczeństwa w efekcie kształtowania cywilizacji informatycznej”, „Szkoła wirtualna jako kontynuacja kształcenia”. Pani prof. dr hab. Anna Latawiec z UKSW zadała intrygujące pytanie uczestnikom Konferencji o charakter świata wirtualnego: twórczy, czy destrukcyjny?

Poświęcono sporo miejsca wolności informacyjnej, swobodzie wypowiedzi i odrealnieniu świata rzeczywistego w świecie gier komputerowych. Nie zabrakło również obszarów związanych powstawaniem nowych rodzajów przestępczości, z uwzględnieniem tych najbardziej potępianych społecznie jak pornografia dziecięca i pedofilia – o ich zwalczaniu powiedział podkom. dr Jarosław Myszkowski z KGP. Temat zastosowania technologii informatycznej w jednostkach samorządu terytorialnego, wynikających z tego zagrożeniach oraz możliwościach zabezpieczeń, na przykładzie Urzędu Miasta w Legionowie zreferował mgr.inż J. Nazarewicz.

Obradom przysłuchiwała się prof. dr hab. Natalia Mykolayivna z Uniwersytetu Dragomanova na Ukrainie. Nie sposób pominąć ogromnej przyjemności, jaką sprawili uczestnikom konferencji naukowcy z APS. Były to przepiękne prezentacje pod maksymą „Żyj mądrze”, zawierające nie tylko sentencje znanych filozofów o człowieku i życiu, ale też poparte dającymi wiele do zadumy spostrzeżeniami o naszym człowieczeństwie - dzisiejszego świata nauki. Piękne sentencje wsparte miłym dla oka obrazem i kojącą muzyką były prawdziwą ucztą intelektualną i apelem, abyśmy nie zatracali tego, co w nas najlepsze…Całość obrad plenarnych transmitowała na żywo Telewizja Edukacyjna educotv.pl.

Po przerwie uczestnicy Konferencji podzielili się na trzy grupy panelowe, rozpoczynając tym samym obrady w sekcjach. Pierwsza z nich pod mottem „edukacja a świat wirtualny” zajęła się problematyką związaną z nowymi możliwościami edukacyjnymi stworzonymi przez cyberpedagogikę, druga grupa analizowała „Możliwości świata wirtualnego”.Grupa trzecia debatowała nad zagrożeniami ze strony wirtualnego świata. W drugiej grupie tematycznej wystąpili policjanci z Zakładu Zastosowań Informatyki CSP. Kierownik mł.insp. Krzysztof Wuszt mówił o edukacyjnych aspektach bezpieczeństwa podczas korzystania z e-usług przez dorosłych, a podinsp. Piotr Badura omówił realny wymiar przestępczości wirtualnej.

Tak szerokie ujecie tematyki związanej z cyberprzestrzenią, w różnych aspektach zawodowych, z obiektywnym uwzględnieniem jej bezspornych zalet, ale też ze wskazaniem na jej ułomności, pozwala na konfrontację wiedzy, jaką obecnie dysponujemy oraz na wspólne wypracowanie metod i form zwalczania jej negatywnych następstw.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Piotr Maciejczak ZKS