”EURO 2012, bezpieczny stadion” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

”EURO 2012, bezpieczny stadion”

Data publikacji 21.11.2008

Aby Mistrzostwa były bezpieczne, musimy o tym myśleć już dzisiaj. W CSP trwa trzydniowe międzynarodowe spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na obiektach sportowych. Organizatorem polsko-niemieckiego seminarium jest IPA.

Sekcja Polska IPA wraz Sekcją Niemiecką jako partnerem i CSP prowadzą seminarium nt. ”EURO 2012, bezpieczny stadion”. Uczestniczy w nim 5 policjantów z Niemiec oraz 11 funkcjonariuszy z różnych Komend Wojewódzkich w Polsce. Goście, jako byli organizatorzy Mistrzostw podzielili się doświadczeniami w tym zakresie oraz omówili problemy powstałe w trakcie ich przebiegu. Już pierwszego dnia uczestnicy zwrócili uwagę na różnice wynikające z uregulowań prawnych podczas organizowania imprez masowych. Różnice te polegają na odmiennej roli Policji już na etapie przygotowania imprezy masowej.

W Niemczech opinia Policji w zakresie wymogów bezpieczeństwa ma moc decydującą (może ona np. wyrazić zgodę na sprzedaż niskoprocentowego alkoholu na obiektach sportowych w czasie trwania imprezy). Również Policja decyduje o liczbie uczestników, jaką można wpuścić na obiekt, o ilości pracowników służb ochrony oraz o wymogach w zakresie zabezpieczenia technicznego takiej imprezy (uzbrojenie, wyposażenie służb ochrony). W Polsce na etapie przygotowania takiej samej imprezy rola Policji ma charakter opiniodawczy, przy czym opinia ta może być uwzględniona przez organ wydający zezwolenie lub nie. W takiej opinii Policja może określić swoje wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jednakże ostateczna decyzja określająca warunki należy do samorządu terytorialnego. To samorząd jest zobowiązany do kontrolowania przepisów i warunków zezwolenia podczas trwania imprezy. Dodajmy, że w dotychczasowej historii obowiązywania Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie zdarzyło się, aby przedstawiciel takiego organu rozwiązał lub przerwał imprezę w/w powodów. A w Niemczech to właśnie uprawnienie Policji jest szeroko stosowane. W przypadkach stwierdzenia naruszeń wymogów przez organizatora – imprezy są przerywane lub odwoływane, a organizator ponosi kary finansowe.

Jednak na podstawie doświadczeń niemieckich kolegów - mimo tak istotnych różnic - możemy już dzisiaj wypracować odpowiednie założenia, na podstawie, których prawdziwi kibice na polskich obiektach sportowych będą czuć się bezpiecznie, a kibicowanie ulubionemu klubowi, stanie się rodzinną fascynacją.
Dodajmy, że seminarium to zostało przeprowadzone w ramach środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, a patronatem objęła je firma PLUS – M Punkt.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK