Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

28 stycznia po raz 15-ty świętujemy Dzień Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji 28.01.2021

Dzień Ochrony Danych Osobowych, nazywany też Dniem Prywatności, obchodzony jest obecnie na całym świecie. 40 lat temu, 28 stycznia 1981 r., Rada Europy przyjęła Konwencję nr 108 o ochronie prywatności w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, która położyła fundament pod ochronę danych w Europie i poza nią. Konwencja zakazała przetwarzania danych wrażliwych związanych z rasą, polityką, religią lub życiem seksualnym osób w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń prawnych

Po raz pierwszy dzień ten świętowano w 2007 r. jako Europejski Dzień Ochrony Danych, a w 2009 roku do obchodów przyłączyły się Stany Zjednoczone.

Dzień Ochrony Danych Osobowych to okazja do popularyzacji prawa człowieka do zachowania prywatności, ale również do refleksji w jaki sposób obchodzimy się z danymi i komu je udostępniamy mając na względzie fakt, że w dzisiejszych czasach bywamy przytłoczeni ogromem dostępnych informacji, często zapominając o tym, jak ważna jest ochrona danych osobowych.

Kwestie ochrony danych, również w wymiarze transgranicznym, są obecne w naszym codziennym życiu - w pracy, w relacjach z władzami publicznymi, w dziedzinie zdrowia, przy zakupie towarów lub usług, podczas podróży bądź w czasie surfowania po Internecie. Wszystko, co robimy online, pozostawia cyfrowe ślady. Te strzępki danych mogą wydawać się nieistotne, ale sumując się, tworzą Nasz Obraz jako osób prywatnych, często – wbrew naszej woli – wykorzystywany dla celów komercyjnych czy też przestępczych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych to okazja do informowania oraz edukowania społeczeństwa w zakresie jego codziennych praw, ale również sposobność do spotkań specjalistów ds. ochrony z osobami, których dane dotyczą.

Ten dzień winien także zachęcić rodziców do edukowania swoich dzieci na temat ochrony danych osobowych, poinformowania, jak postępować w Internecie, aby w bezpieczny sposób chronić swoją prywatność.

nadkom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska