XI Kynologiczne Mistrzostwa Policji Sułkowice 2008 - otwarte! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XI Kynologiczne Mistrzostwa Policji Sułkowice 2008 - otwarte!

Data publikacji 01.09.2008

Dzisiaj w sułkowickim ZKP CSP rozpoczęła się XI edycja Kynologicznych Mistrzostw Policji, które uroczyście otworzył i I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk.

Dzisiaj w Sułkowicach z rana policjanci losowali numery startowe i zostali podzieleni na grupy. Zwierzaki zaś przeszły kontrolę weterynaryjną. O godzinie 14.00 obdyła się krótka ceremonia otwarcia mistrzostw z udziałem przedstawicieli kierownictwa Policji i CSP. I Zastępca komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk wygłosił stosowną formułę. Tuż po uroczystości psy rozpoczęły pierwsze konkurencje z pracy węchowej a policjanci z grupy PT-1 strzelali z broni służbowej. Do kolacji, więc czas był wypełniony zarówno tym zawodnikom, którym przyszło startować jako pierwszym, ale również pozostałym policjantom, którzy z zainteresowaniem śledzili zmagania swoich kolegów z rodzimych komend.

Historię Mistrzostw można ująć w kilku istotnych dla tych największych w kynologii policyjnej faktach:
W 1998 roku z inicjatywy Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, po kilkunastoletniej przerwie reaktywowano konkurs o tytuł „Policjant-przewodnik psa”.
W 2000 roku zawody pod patronatem Komendanta Głównego Policji uzyskały status Mistrzostw.
W latach 2002-2003 wraz z Kynologicznymi Mistrzostwami Policji odbywały się Zawody wyłaniające najlepszego przewodnika psa przeznaczonego do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Od roku 2006 zmieniła się formuła konkursu - udział biorą reprezentacje składające się z psa patrolowo-tropiacego, oraz psów do wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych. Opiekunem każdej grupy jest koordynator ds. kynologii policyjnej każdej z Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

Organizatorem Kynologicznych Mistrzostw Polski Psów Policyjnych jest Centrum Szkolenia Policji. Nad przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska składająca się z przedstawicieli merytorycznych biura Komendy Głównej Policji i kierownictwa Zakładu Kynologii Policyjnej. Poszczególne konkurencje oceniane są przez sędziów punktowych wyłonionych spośród kadry dydaktycznej Zakładu.

Anna Galant, rzecznik CSP
video: Piotr Maciejczak, ZKS

Ładowanie odtwarzacza...