Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓŁPRACA CSP Z AGENCJĄ UNII EUROPEJSKIEJ DS. SZKOLENIA W DZIEDZINIE ŚCIGANIA CEPOL

Data publikacji 29.07.2020

Jednym z obszarów pozaoperacyjnej międzynarodowej współpracy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, realizowanej w obszarze szkoleniowy na przestrzeni ostatnich trzech dekad, były projekty implementowane we współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL.

Poszukując nowych możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy polskiej Policji oraz mając na względzie konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych oraz wymiany dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym kierownictwo CSP podpisało w roku 2016 Umowę partnerską z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL na lata 2017–2020. Skutkowało to zaangażowaniem naszej jednostki we wspólną realizację projektów edukacyjnych.

Pierwszym z nich był kurs stacjonarny pn. „Witness protection” 81/2017 zorganizowany w roku 2017, w ścisłej współpracy z EUROPOl’em. Wśród uczestników szkolenia znalazło się 20 przedstawicieli państw Unii Europejskiej oraz 17 reprezentantów formacji policyjnych i agencji zajmujących się ochroną świadka spoza UE (przedstawiciele krajów europejskich, Afryki, Ameryki Północnej i Azji). Siedmiu ekspertów prowadzących zajęcia na kursie reprezentowało Wielką Brytanię, Austrię, Danię, Estonię, Holandię, Szkocję i Szwecję.

Profesjonalne przygotowanie oraz właściwa implementacja przedsięwzięcia skutkowały organizacją kursu o podobnej tematyce w roku 2018 („Witness protection” 88/2018). Tym razem gościliśmy blisko 40 przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, innych krajów europejskich oraz reprezentantów formacji policyjnych i wyspecjalizowanych agencji z Afryki, Azji, Australii i Ameryki Północnej. Kurs prowadzony był przez doświadczonych praktyków-ekspertów z Anglii, Austrii, Danii, Holandii i Szwecji, którzy w trakcie pięciu dni zajęć poruszyli szereg tematów związanych między innymi z wieloaspektową oceną ryzyka, wyborem najskuteczniejszych działań oraz wykorzystaniem zaawansowanych technologii w celu zapewnienia świadkom skutecznej ochrony.

Trzeci kurs pn. „Violent attacks against public – amok shootings” (47/2019) odbył się w 2019 r. z udziałem 25 przedstawicieli organów ścigania z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedstawiciela Turcji. Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone były przez doświadczonych ekspertów z Hiszpanii, Rumunii, Francji a także trenera z Collegium Civitas. W ramach czterodniowego szkolenia zaprezentowano oraz przedyskutowano szereg zagadnień z obszaru przeciwdziałania atakom w miejscach publicznych z wykorzystaniem broni palnej.

Wszystkie implementowane przez CSP kursy CEPOL uzyskały wysokie noty ewaluacyjne wystawiane przez uczestniczących w nich funkcjonariuszy reprezentujących większość krajów unijnych oraz niemal wszystkie kontynenty.

Renata Cedro