Oficerowie prasowi w świetle kamer! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oficerowie prasowi w świetle kamer!

Data publikacji 11.03.2020

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej Policji. Jedenastu policjantów doskonaliło swoją wiedzę z zakresu współpracy z przedstawicielami masowego przekazu, zasad skutecznego prowadzenia polityki informacyjnej w Policji oraz kreowania pozytywnego wizerunku formacji.

Kontakty z mediami są jedną z podstawowych dziedzin działania PR, dlatego też współpraca z dziennikarzami powinna zajmować istotne miejsce w długofalowej polityce wizerunkowej Policji. Nie może mieć ona charakteru incydentalnego – lecz przemyślany i systemowy. Dzięki mediom można dotrzeć do szerszej opinii publicznej. Ich zaletą jest również to, że stanowią dla odbiorcy niezależne źródło informacji, co czyni je bardziej wiarygodnymi. Budowaniem wizerunku większości dużych firm zajmują się wyspecjalizowane, profesjonalne agencje PR bądź też wyszkoleni w tym zakresie pracownicy. W Policji rolę tę odgrywają rzecznicy prasowi Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich i stołecznego Policji, pracownicy ich zespołów i oficerowie prasowi w komendach powiatowych oraz miejskich Policji.   

Ważną rolę odgrywa również udzielanie wywiadów dziennikarzom telewizyjnym, radiowym i prasowym oraz odpowiadanie na pytania przesłane drogą mailową. Współczesny świat medialny jest coraz bardziej światem obrazkowym. Zdjęcia i filmy powodują, że atrakcyjność samej informacji wzrasta. Dobre relacje z dziennikarzami oznaczają poszanowanie ich pracy, traktowanie jak partnerów, wzajemny szacunek. Zbudowanie takich relacji z mediami gwarantuje szybkie, skuteczne przekazywanie rzetelnych, konkretnych i wiarygodnych informacji oraz jest prostą drogą do budowania zaufania do instytucji. Budując media relations w Policji, jeszcze w 1999 r. zdecydowano się na podjęcie cyklu szkoleń dla osób odpowiedzialnych za współpracę z dziennikarzami

W pięciodniowym szkoleniu udział wzięli oficerowie prasowi komend miejskich i powiatowych oraz policjanci z zespołów prasowych komend wojewódzkich z całej Polski. Oficerowie prasowi to osoby, które muszą posiadać wiedzę z zakresu prawa prasowego, prowadzenia działań PR, budowania wizerunku i zasad współpracy z mediami.

Przeważająca cześć kursu to zadania praktyczne. Przed każdym z nich omawiane są założenia, a także wymagania stawiane policjantowi udzielającemu informacji. Rozmowa w telewizji podczas programu o charakterze interwencyjnym, wywiad na miejscu wypadku drogowego, prowadzenie konferencji prasowej oraz profesjonalne przekazanie informacji  podczas gdy świadkowie zaistniałej sytuacji głośno komentują działania policjantów, a swoimi wtrąceniami przerywają udzielanie informacji dziennikarzom – to niektóre z zadań, które do wykonania mieli oficerowie prasowi podczas zajęć.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, a wszystkie wykonane nagrania były następnie wspólnie omawiane z jednoczesnym wskazaniem mocnych stron oraz punktów, które wymagają poprawy lub dopracowania. Doskonalenie miało na celu m.in. wypracowanie prawidłowych zachowań przed kamerą w sytuacji kryzysowej.

Ponadto podczas tygodniowych zajęć policyjni praktycy omówili także podstawy public relations, zasady poprawnej komunikacji i współpracy z dziennikarzami, zagadnienia dotyczące poprawności językowej i dykcji, regulacje prawne przydatne w codziennej pracy oficera prasowego. Dodatkowo policyjny psycholog  przeprowadził warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Kurs trwał zaledwie kilka dni, ale jak mówili  uczestnicy - dodaje pewności siebie i ogromną dawkę nowych doświadczeń, niejednokrotnie uzyskiwanych w warunkach stresu, który pokazuje jak odpowiedzialną rolę mają policjanci przekazujący informację mediom.

Po co Policji dobry wizerunek, po co zaufanie społeczne, po co dobra ocena działań funkcjonariuszy? Po pierwsze po to, że Policja jest służbą na rzecz obywatela, po drugie, nie ma skutecznej Policji na świecie bez zaufania obywateli. A obywatele mają większe zaufanie
do Policji, im lepiej ją oceniają, a oceniając, zazwyczaj biorą pod uwagę to, co dostarczą im media. Policja jest instytucją, która cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Badania opinii publicznej z ostatnich lat pokazują, że Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji.

Wszyscy uczestnicy kursu specjalistycznego, którego organizatorem był Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.

tekst: podkom. Damian Wroczyński
fot. mł. asp. Robert Karyś

 • Oficerowie prasowi w świetle kamer!
  Oficerowie prasowi w świetle kamer!
 • Oficerowie prasowi w świetle kamer!
  Oficerowie prasowi w świetle kamer!
 • Oficerowie prasowi w świetle kamer!
  Oficerowie prasowi w świetle kamer!
 • Oficerowie prasowi w świetle kamer!
  Oficerowie prasowi w świetle kamer!
 • Oficerowie prasowi w świetle kamer!
  Oficerowie prasowi w świetle kamer!
 • Oficerowie prasowi w świetle kamer!
  Oficerowie prasowi w świetle kamer!