Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki

Data publikacji 28.02.2020

Kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego zbliża się ku końcowi. Jednakże, aby przystąpić do testu wiedzy, który wieńczy niemal siedmiomiesięczny wysiłek, trzeba uzyskać pozytywne oceny z dziesięciu jednostek modułowych. Jedną z nich jest moduł poświęcony kształceniu umiejętności posługiwania się bronią palną zatytułowany „Szkolenie strzeleckie”.

Egzamin kończący proces szkolenia strzeleckiego uczestników szkolenia zawodowego podstawowego ma na celu sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności słuchaczy. Przebieg sprawdzianu ma 3 etapy. Pierwszym z nich jest test wiedzy, składający się z 30 pytań. Dzięki niemu można sprawdzić poziom wiedzy uczestników szkolenia z zakresu zasad bezpieczeństwa, budowy i działania broni krótkiej oraz długiej, znajomości, przeznaczenia i właściwości amunicji strzeleckiej, jak i innych zagadnień związanych z balistyką. Test ma formę zamkniętą i składa się z pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zadaniem słuchacza jest wybranie spośród czterech zaproponowanych do każdego pytania odpowiedzi tej najwłaściwszej.

Osoby, które otrzymają z testu wiedzy ocenę pozytywną mogą przystąpić do następnej części egzaminu, czyli testu umiejętności. W tej fazie egzaminu sprawdzeniu podlegają nie tylko umiejętności związane z rozkładaniem i składaniem różnych jednostek broni, lecz także znajomość i umiejętność zastosowania określonych technik posługiwania się bronią, w tym usuwania zacięć. Uzyskanie oceny pozytywnej z testu umiejętności jest przepustką do przystąpienia do ostatniego etapu egzaminu – sprawdzianu strzeleckiego.

Sprawdzian strzelecki polega na oddaniu dwunastu strzałów, po trzy do każdej z czterech tarcz, w ograniczonym czasie, z różnych odległości, stosując różne postawy oraz wykorzystując osłony. W trakcie sprawdzianu niemal wszystko podlega ocenie:

 • sposób przemieszczania się z bronią palną;
 • sposób wykonania taktycznej i awaryjnej wymiany magazynka;
 • korzystanie z osłon;
 • przyjmowane postawy strzeleckie;
 • kontrolowanie stanu broni.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu strzeleckiego uzyskanie co najmniej 2 przestrzelin w każdej z czterech tarczy. Oceną końcową egzaminu strzeleckiego jest średnia z ocen otrzymanych na każdym z etapów.

Kiedy emocje opadną uczestnicy egzaminu zaczynają zdawać sobie sprawę, że były to już ostatnie zajęcia strzeleckie podczas ich pierwszego szkolenia policyjnego. Po raz ostatni instruktorzy wydadzą komendę do rozładowania broni, za chwilę nastąpi ostatnie klepnięcie w ramię wraz z informacją „Przejrzałem”, ostatni raz udadzą się do sali czyszczenia broni. Przygoda ze strzelaniem na tym etapie szkolenia dobiegła właśnie końca.

Z pewnością nasi absolwenci szkolenia podstawowego niejednokrotnie jeszcze w swojej karierze będą uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym w szkołach policyjnych i macierzystych jednostkach Policji, w trakcie których będą doskonalić umiejętności posługiwania się bronią palną – zarówno w formie zajęć dydaktycznych, jak i strzelań programowych i sprawdzianów strzeleckich.

tekst i fot.: sierż. szt. Marcin Załuga

 

 • Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki
  Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki
 • Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki
  Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki
 • Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki
  Szkolenie zawodowe podstawowe – egzamin strzelecki