CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CENTRALNY DOBÓR PSÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 12.02.2020

Zakład Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach od początku roku prowadzi kwalifikacje psów do służby w Policji. Powołana komisja, która działa na podstawie Decyzji Nr 41 Komendanta Centrum Szkolenia Policji z dnia 02 marca 2018 r. zmieniającej decyzję w sprawie powołania komisji do realizacji centralnego doboru psów do służby w Policji, zaprasza do współpracy osoby zainteresowane sprzedażą swoich psów.

Rasami preferowanymi do tresury są owczarki niemieckie oraz owczarki belgijskie w wieku od roku do dwóch lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras, po uwzględnieniu przez komisję predyspozycji psychicznych i fizycznych. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, po konsultacji z przedstawicielem szkoły.

W bieżącym roku zaplanowanych jest jeszcze dziewięć kursów specjalistycznych, które rozpoczną się w następujących terminach:

 • 17.03.2020 r. – psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 • 21.04.2020 r. – psów patrolowych do działania bez kagańca,
 • 19.05.2020 r. – psów tropiących,
 • 16.06.2020 r. – psów patrolowo tropiących do działania bez kagańca,
 • 04.08.2020 r. – psów do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych,
 • 15.09.2020 r. – psów do wyszukiwania zapachów narkotyków,
 • 15.09.2020 r. – psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
 • 06.10.2020 r. – psów patrolowych do działania bez kagańca,
 • 01.12.2020 r. – psów patrolowo tropiących do działania bez kagańca.

Właściciel oferowanego do sprzedaży psa zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej dokumentacji, w tym:

 • aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
 • dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, określonego w przepisach ustawy o ochronie zwierząt,
 • wyników badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych wraz z opisem lekarskim (tj. „Pies wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych”),
 • pełnej dokumentacji, jeżeli pies w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia do szkoły poddawany był leczeniu lub badaniom dodatkowym.

Ponadto pies powinien być oznakowany czytelnym tatuażem lub posiadać microchip.

Przed zakupem pies musi spełnić wymogi zdrowotne oraz zaliczyć próby charakteru, na podstawie których określona zostaje jego przydatność do tresury i pracy w Policji. Z czynności kwalifikacyjnych sporządzona zostaje Karta kwalifikacyjna psa i Zaświadczenie o zakwalifikowaniu psa na dany kurs oraz Zobowiązanie, obligujące właściciela zakwalifikowanego psa do dostarczenia go w dniu rozpoczęcia szkolenia. Cena zakupu psa jest ustalana na podstawie zdobytych punktów podczas kwalifikacji.

Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Centrum Szkolenia Policji http://csp.edu.pl/csp/wolnytekst/1936,dok.html  lub pod numerami telefonów:

 • (48) 661-42-88 wew. 123, 783,
 • (48) 661-43-85 wew. 123,783,
 • (22) 605-57-83

Istnieje również możliwość kierowania pytań na adres e-mail:

zkp@csp.edu.pl

asp.szt. Dariusz Ratajczak