DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI POLICYJNYCH - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI POLICYJNYCH

Data publikacji 31.01.2020

Centrum Szkolenia Policji systematycznie prowadzi lokalne doskonalenia dla nauczycieli policyjnych. Jego celem jest nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych związanych z kompetencjami metodycznymi. Uczestnictwo w takich doskonaleniach jest związane również z realizacją ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w CSP. To skutkuje spełnieniem wymagań związanych z awansem na stanowiska służbowe młodszego wykładowcy, wykładowcy i starszego wykładowcy.

W 2019 r. nauczyciele Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii przeprowadzili 14 rodzajów doskonaleń zawodowych lokalnych z zakresu metodyki nauczania, w których uczestniczyło 129 policjantów oraz 1 pracownik cywilny Policji:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wstępny kurs metodyczny),
 • Tworzenie narządzi oceny,
 • Umiejętności interpersonalne w kierowaniu grupą,
 • Tworzenie filmu dydaktycznego,
 • Chronologia zajęć dydaktycznych,
 • Budowanie konspektu zajęć dydaktycznych,
 • Prowadzenie dzienników szkolenia oraz doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie,
 • Wykorzystanie środków dydaktycznych,
 • Przekazywanie informacji zwrotnej słuchaczowi,
 • Motywowanie słuchaczy,
 • Obsługa tablicy interaktywnej,
 • Sytuacje trudne w procesie dydaktycznym,
 • Mierzenie jakości szkolenia,
 • Nadzór nad procesem dydaktycznym.

Funkcjonująca od wielu lat praktyka prowadzenia tego typu przedsięwzięć szkoleniowych, pomaga w systematycznym podnoszeniu kompetencji metodycznych nauczycieli CSP.

Ponadto kadra ZDDiP w 2019 r. przeprowadziła także 19 edycji wykładów i 7 edycji warsztatów (treningów) z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej, profilaktyki zjawisk wynikających z używania substancji psychotropowych, środków zastępczych i  nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy i pełnienia służby,  sposobów radzenia sobie ze stresem, jak również z tematyki alkoholu w środowisku służby, pracy (dla kadry zasadniczej i kierowniczej). W tego rodzaju doskonaleniach wzięło udział 260 policjantów i pracowników CSP.

 podinsp. Krzysztof Rosłaniec