Policjanci CSP doskonalą umiejętności strzeleckie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci CSP doskonalą umiejętności strzeleckie

Data publikacji 30.01.2020

Wraz z początkiem roku rozpoczął się kolejny cykl strzeleckiego doskonalenia zawodowego policjantów Centrum Szkolenia Policji. Podobnie jak w latach ubiegłych strzelania są prowadzone zgodnie z wytycznymi dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, które określają zakres, zasady i przebieg strzelań.

Proces doskonalenia strzeleckiego policjantów Centrum Szkolenia Policji odbywa się z podziałem na półrocza. W okresie od stycznia do końca czerwca funkcjonariusze są zobowiązani do udziału w co najmniej jednych zajęciach, w trakcie których prowadzone są trzy strzelania programowe.

Statyczne nr 2, które polega na oddaniu 6 strzałów w nieograniczonym czasie do tarczy pierścieniowej oddalonej o 10 metrów. Na takim dystansie znajdują się również tarcze przedstawiające uzbrojonego przestępcę, do których strzelają funkcjonariusze podczas strzelań szybkich, jednakże czas na oddanie strzałów jest ograniczony. W przypadku strzelania szybkiego nr 11 wynosi 10 sekund, natomiast w trakcie strzelania nr 12 jest on co prawda wydłużony do 20 sekund, lecz w tym czasie strzelający musi wykonać wymianę magazynka.

W drugiej połowie roku funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji mają obowiązek przystąpić ponownie do tych samych strzelań programowych i sprawdzianu strzeleckiego. Dodatkowo z policjantami uprawnionymi do użytkowania pistoletów maszynowych będzie prowadzone strzelanie nr 1, jako strzelanie programowe, oraz to samo strzelanie, lecz już w formie sprawdzianu strzeleckiego. Strzelanie z pistoletu maszynowego polega na oddaniu 10 strzałów stojąc do wizerunku uzbrojonego przestępcy w dowolnym czasie.

Użytkownicy karabinków automatycznych są zobligowani przystąpić do strzelania nr 2 jako strzelania programowego oraz tego samego strzelania traktowanego jako sprawdzian. Strzelanie z karabinka polega na oddaniu 10 strzałów do celu sylwetkowego umieszczonego na dystansie 50 metrów, z postawy stojącej i klęczącej w czasie nie dłuższym niż minuta.

nadkom. Piotr Tarnowski

foto.: archiwum ZIP