Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego

Data publikacji 29.01.2020

Jednym z obszarów wiedzy i umiejętności policyjnych, które słuchacz szkolenia zawodowego podstawowego musi opanować na odpowiednim poziomie jest tematyka posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, a zwłaszcza zagadnienia dotyczące bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną.

Zagadnienia dotyczące środków przymusu bezpośredniego są realizowane w ramach dwóch jednostek modułowych. Obejmują one zarówno teorię, jak i praktykę: rozkładanie i składanie broni, usuwanie podstawowych zacięć oraz technikę i taktyki strzeleckie.

Pierwszy egzamin dotyczący środków przymusu bezpośredniego, w tym umiejętności posługiwania się bronią palną, odbywa się po około dwóch miesiącach szkolenia. Egzamin składa się z trzech części: testu wiedzy, testu praktycznego i sprawdzianu strzeleckiego.

Test wiedzy składa się z 25 pytań. W jego zakres tematyczny wchodzą zagadnienia związane z zasadami, warunkami i przypadkami użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz budowy, zasad działania oraz warunków bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną.

Test umiejętności polega przede wszystkim na sprawdzeniu, w jakim stopniu słuchacze potrafią:

 • bezpiecznie rozładować broń palną;
 • rozłożyć i złożyć pistolety: P-64, P-83, Walther P-99, Glock;
 • rozpoznać i usunąć zacięcie broni palnej.

Ostatni etap egzaminu to strzelanie statyczne, które polega na oddaniu 6 strzałów w czasie nieograniczonym z dystansu 15 metrów do tarczy pierścieniowej.

nadkom. Tomasz Fęcki

fot.: archiwum ZIP

 • Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego
  Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego
 • Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego
  Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego
 • Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego
  Egzamin z zakresu środków przymusu bezpośredniego