DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Data publikacji 28.01.2020

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jest to upamiętnienie rocznicy sporządzenia Konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Dzień ten został ustanowiony dla podkreślenia znaczenia ochrony danych osobowych, w obszarach życia prywatnego jak i zawodowego każdego z nas, a także dla uświadomienia o przysługujących nam prawach, obowiązkach oraz działaniach, jakie należy wdrażać w przypadku naruszenia obszaru danych osobowych. Powinien być również dobrą okazją do refleksji, w jaki sposób obchodzimy się z danymi i komu je udostępniamy mając na względzie fakt, że w dzisiejszych czasach bywamy przytłoczeni ogromem dostępnych informacji często zapominając o tym, jak ważna jest ochrona danych osobowych.

nadkom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska