Podsumowanie i plany - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie i plany

Data publikacji 17.01.2020

W Centrum Szkolenia Policji podsumowano działalność jednostki w 2019 roku. Omówiono najważniejsze zrealizowane zagadnienia, a także perspektywy i zamierzenia na 2020 r.

Insp. Anna Rosół, przedstawiła kwestie związane z obszarem kadrowym – stan zatrudnienia i fluktuację kadr. Następnie Komendant CSP przypomniała, że w ubiegłym roku z różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych korzystało 190 osób (funkcjonariusze i pracownicy).

Kolejnym zagadnieniem omawianym przez Panią Komendant była współpraca, a w szczególności  udział funkcjonariuszy CSP w zagranicznych przedsięwzięciach. Były to m.in.:

 • Konferencja Wydziałów Policji Konnej Krajów Członkowskich V4 – Słowacja,
 • Train the Trainer – Cypr i Grecja,
 • Warsztaty pedagogiczne dla partnerów oraz edukacyjnych instytucji współpracujących  - Słowacja,
 • Seminarium: Zagrożenia i szczególne właściwości taktyki działania policjantów, którzy jako pierwsi podejmują interwencję z udziałem aktywnego strzelca w miejscu publicznym – Litwa,
 • Ćwiczenia międzynarodowe z zakresu poszukiwań zaginionych lub podejrzanych osób w terenie przy użyciu systemu koordynacji ratunkowej – Czechy,
 • Międzynarodowe warsztaty pedagogiczne dla szkoleniowców prowadzących zajęcia z zakresu kryminalistyki – Czechy.

W dalszej części swojego wystąpienia insp. Anna Rosół przypomniała przedsięwzięcia, jakie zorganizowano w związku z obchodami 100-lecia powołania Policji Państwowej. Były to: zajęcia wyjazdowe dla słuchaczy Centrum do Biura Historii i Tradycji KGP; wystawy: W służbie dla Niepodległej i 100 lat Kynologii Policyjnej; konkurs dla klas o profilu policyjnym – 100-lecie Policji.

Insp. Anna Rosół omówiła też wyróżnienia przyznane funkcjonariuszom i pracownikom jednostki. W szczególności zasłużyli na nie policjanci, którzy podjęli interwencje poza służbą: zatrzymanie nietrzeźwego kierującego oraz uratowanie z pożaru 87-letniego mężczyzny.

Podsumowując swoje wystąpienie Pani Komendant wskazała priorytety na 2020 r. Należą do nich:

 • Realizacja na wysokim poziomie zajęć dydaktycznych, a w szczególności priorytetów szkoleniowych wskazanych przez Komendanta Głównego Policji,
 • Realizacja przedsięwzięć planowanych w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia utworzenia Centrum Szkolenia Policji,
 • Kontynuacja przedsięwzięć związanych z poprawą warunków realizacji zajęć praktycznych.

Kluczowe zagadnienia dotyczące działalności dydaktycznej w 2019 r. omówił Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler. Przypomniał, że w Centrum Szkolenia Policji, oprócz szkolenia zawodowego podstawowego, realizowano 71 rodzajów kursów specjalistycznych i 21 rodzaje doskonalenia w formie innych przedsięwzięć.

Nauczyciele policyjni przepracowali w sumie 142 749 godzin dydaktycznych, przy czym jeden nauczyciel średnio 849 godzin, a rekordzista aż 1 289. Niebagatelną rolę w realizacji procesu dydaktycznego odegrało także 79 nauczycieli stowarzyszonych, tj. funkcjonariuszy oddelegowanych do Centrum Szkolenia Policji z jednostek terenowych Policji – w 2019 roku przeprowadzili łącznie 9 771 godzin dydaktycznych.

Nauczyciele policyjni zaangażowani byli również w szereg przedsięwzięć spoza planu szkolenia i doskonalenia centralnego – prowadzenie szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, testowanie sprawności użytkowej zwierząt służbowych, realizowanie zadań związanych z centralnym doborem psów do służby, organizacja Kynologicznych Mistrzostw Policji,  Ogólnopolskiego konkursu Oskarżyciel Publiczny oraz udział w organizacji ogólnopolskiego konkursu Policjant Roku Ruchu Drogowego.

Osiągnięcia roku 2019 w obszarze logistycznym omówiła insp. Anna Gołąbek Zastępca Komendanta CSP. Przedstawiła plan finansowy wydatków budżetowych i charakterystykę jego grup – świadczenia bieżące, wydatki osobowe, rzeczowe i majątkowe. Insp. Gołąbek odniosła się też m.in. do środków przeznaczonych na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych. Zaprezentowała liczbę oraz rodzaj sprzętu transportowego i uzbrojenia, pozyskanego z innych jednostek organizacyjnych Policji. Przedstawiła zagadnienia związane z zakupami inwestycyjnymi. Omówiła również zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach Programu Modernizacji Policji.

Na zakończenie odprawy Komendant CSP insp. Anna Rosół, która podziękowała wszystkim za zaangażowanie w wykonywanie statutowych zadań szkoły związanych z realizacją szkoleń i rożnych form doskonalenia zawodowego oraz szeregu innych przedsięwzięć.

sk

fot.: Mariusz Mazewski

 • Odprawa podsumowująca działalność Centrum Szkolenia Policji w 2019 roku. 16 stycznia 2020.
  Podsumowanie i plany
 • Odprawa podsumowująca działalność Centrum Szkolenia Policji w 2019 roku. 16 stycznia 2020.
  Podsumowanie i plany
 • Odprawa podsumowująca działalność Centrum Szkolenia Policji w 2019 roku. 16 stycznia 2020.
  Podsumowanie i plany
 • Odprawa podsumowująca działalność Centrum Szkolenia Policji w 2019 roku. 16 stycznia 2020.
  Podsumowanie i plany
 • Odprawa podsumowująca działalność Centrum Szkolenia Policji w 2019 roku. 16 stycznia 2020.
  Podsumowanie i plany