Dzielnicowi gotowi do służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi gotowi do służby

Data publikacji 13.01.2020

W Centrum Szkolenia Policji w zakończył się kurs specjalistyczny dla 20 funkcjonariuszy. Podczas 21 dni policjanci przygotowywali się do wykonywania zadań dzielnicowego. Wszyscy kursanci uzyskali wynik pozytywny podczas egzaminu końcowego.

W czasie kursu główny akcent był skierowany na zagadnienia związane z sposobami aktywizacji społeczności lokalnych przez dzielnicowych. Kolejnym zagadnieniem szkolenia  były sposoby promowania roli dzielnicowego jako eksperta ds. bezpieczeństwa dla obywateli, podejmującego czynności na rzecz poprawy warunków ich życia w tym zakresie i wzrostu efektywności działań Policji ukierunkowanych na utrzymanie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczestników kursu w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji pożegnał asp. szt . Wojciech Biedrzycki, który podkreślił potrzebę systematyzowania i ujednolicania wiedzy w zakresie pełnienia służby dzielnicowego oraz życzył wszystkim powodzenia w dalszej służbie.

tekst/fot.: asp. szt. Wojciech Biedrzycki