Szkolenia dla nauczycieli policyjnych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla nauczycieli policyjnych

Data publikacji 08.11.2019

Centrum Szkolenia Policji systematycznie prowadzi lokalne doskonalenia dla nauczycieli policyjnych. Jego celem jest nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych związanych z kompetencjami metodycznymi. Uczestnictwo w takich szkoleniach jest związane z realizacją ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w CSP. To skutkuje spełnieniem wymagań związanych z awansem na stanowiska służbowe młodszego wykładowcy, wykładowcy i starszego wykładowcy.

W październiku 2019 r. nauczyciele Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii przeprowadzili 4 doskonalenia zawodowe lokalne, w których uczestniczyło 29 osób:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wstępny kurs metodyczny),
  • Tworzenie narządzi oceny,
  • Umiejętności interpersonalne w kierowaniu grupą,
  • Tworzenie filmu dydaktycznego.

Funkcjonująca od wielu lat praktyka prowadzenia tego typu przedsięwzięć szkoleniowych, pomaga w systematycznym podnoszeniu kompetencji metodycznych nauczycieli CSP. Ponadto w zeszłym miesiącu kadra ZDDiP przeprowadziła inne doskonalenia zawodowe. 43 osoby odbyły szkolenie dotyczące następującej tematyki:

  • Alkohol a środowisko służby i pracy,
  • Profilaktyka zjawisk wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy i pełnienia służby,
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem.

tekst: podinsp. Krzysztof Rosłaniec