Kolejne szkolenie dla policjantów ruchu drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne szkolenie dla policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 06.11.2019

32 policjantów rozpoczęło kolejną edycję kursu specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego. Funkcjonariusze przez kilka tygodni będą zdobywali wiedzę, aby perfekcyjnie pełnić służbę na drodze. Szkolenie realizowane jest przy współudziale podmiotów zewnętrznych.

To już siódma edycja w tym roku szkolenia specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego. Podczas zajęć funkcjonariusze zapoznają się z obowiązującymi aktami prawnymi wykorzystywanymi w służbie. Będą się również uczyć prawidłowego przeprowadzania kontroli pojazdów z uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego, obsługiwania przyrządów kontrolno – pomiarowych do pomiaru prędkości używanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym, obsługi wideorejestratorów oraz urządzeń do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kursanci nabędą również umiejętność kierowania ruchem drogowym oraz wiedzę z zakresu kontroli drogowej pojazdów, którymi wykonywany jest krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy osób i rzeczy. Po części teoretycznej słuchacze pogłębią swoją wiedzę podczas zajęć praktycznych polegających na kontroli samochodów osobowych i ciężarowych w rzeczywistych warunkach drogowych.  Wszystko odbędzie się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

Dodatkowo, mając na względzie wysoki poziom merytoryczny kursu, Centrum Szkolenia Policji współpracuje z podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Przedstawiciele tych podmiotów wspólnie z kadrą Zakładu Ruchu Drogowego realizują zajęcia z tematu: Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

tekst: podinsp. Daniel Strzelczyk

fot.: archiwum

  • Zdjęcie podlądowe
    Kolejne szkolenie dla policjantów ruchu drogowego
  • Zdjęcie podlądowe
    Kolejne szkolenie dla policjantów ruchu drogowego
  • Zdjęcie podlądowe
    Kolejne szkolenie dla policjantów ruchu drogowego