„MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OKRZEMEK W KRYMINALISTYCE” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OKRZEMEK W KRYMINALISTYCE”

Data publikacji 10.10.2019

Publikacja "Możliwości wykorzystania okrzemek w kryminalistyce" (praca zbiorowa) stanowi zwięzłe podsumowanie seminarium naukowego zorganizowanego w lipcu 2019 r. przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy współudziale Uniwersytetu Łódzkiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydawnictwo, podobnie jak seminarium, ma na celu podniesienie poziomu wiedzy policjantów pionu kryminalnego z zakresu techniki kryminalistycznej, szczególnie w dziedzinie biologii i medycyny sądowej.

Autorzy publikacji – zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i praktycy policyjni – przybliżają zagadnienie wykorzystania okrzemek w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia.

Okrzemki jako jednokomórkowe glony występujące w praktycznie każdym środowisku wodnym oraz wilgotnym z możliwością dostępu do światła, a także ich specyficzne wymagania środowiskowe, liczebność oraz budowa komórki mogą być szczególnie pomocne przy diagnozowaniu utonięć, przy ustalaniu, czy miejsce ujawnienia zwłok było także miejscem utonięcia oraz przy próbie przypisania osoby do danego środowiska, co może być przydatne zarówno w eliminacji, jak i typowaniu sprawców przestępstw.

Opublikowany materiał w interesujący sposób przedstawia różne aspekty zastosowania okrzemek w kryminalistyce.

Publikacja dostępna na stronie:

http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/2968,Wybrane-publikacje-ksiazkowe.html

oprac. WWiP