Nowe publikacje wspierające proces dydaktyczny CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe publikacje wspierające proces dydaktyczny CSP

Data publikacji 10.10.2019

Centrum Szkolenia Policji wydało nowe materiały dydaktyczne oraz materiały pomocnicze do kursów specjalistycznych. Publikacje stanowią przydatną pomoc dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych.

„Materiały Dydaktyczne” nr 183

Pouczenie oraz mandat karny jako środki prawne reakcji na wykroczenia

Małgorzata Lis-Walewska (Zakład Służby Kryminalnej)

Publikacja stanowi próbę całościowego ujęcia zagadnień z zakresu prawa wykroczeń dotyczących środków oddziaływania wychowawczego oraz postępowania mandatowego. Opracowanie uwzględnia ostatnie nowelizacje ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i rozporządzeń wykonawczych oraz zmiany w ustawach szczególnych, a także wprowadzone przez nie modyfikacje proceduralne w zakresie postępowania mandatowego.

 

 

„Materiały Dydaktyczne” nr 184

Taktyka realizacji pościgów policyjnych

Cezary Suszyński (Zakład Służby Prewencyjnej)

Pościgi prowadzone przez Policję stanowią dosyć złożony i istotny element służby. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej, pogoń za piratami drogowymi, ucieczka z miejsca prawnej izolacji to tylko niektóre z przyczyn podjęcia pościgu.

W niniejszej publikacji omówiono istotę i cele prowadzenia działań pościgowych przez Policję, ich podstawy prawne i faktyczne oraz kluczowe pojęcia dotyczące tej tematyki. Opisano także taktykę realizacji pościgu krajowego, zorganizowanych działań pościgowych oraz pościgu transgranicznego. Przedstawiono również użycie statku powietrznego w pościgu, przerwanie lub zakończenie pościgu i zorganizowanych działań pościgowych oraz omówiono rodzaje dokumentacji czynności i działań pościgowych.

 

„Materiały Dydaktyczne” nr 185

Wybrane aspekty taktyki interwencji policyjnych.

Część II. Odpowiednia taktyka interwencji

Leszek Dyduch (Zakład Służby Prewencyjnej)

Publikacja jest poświęcona wyborowi i realizacji odpowiedniej taktyki interwencji policyjnych. Zawiera omówienie zaktualizowanych przepisów prawnych i nowych rozwiązań praktycznych, które wprowadzono w Policji w zakresie realizacji interwencji policyjnych po 2011 r. w związku z potrzebami doskonalenia metod zapobiegania i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W materiale wskazano również na trudności w przewidzeniu wszystkich niebezpiecznych zachowań i reakcji osób lub zwierząt objętych tego rodzaju czynnościami oraz związany z tym wymóg podejmowania i realizacji optymalnych czynności policjantów w zakresie wyboru i realizacji taktyki interwencji policyjnej.

Publikacje dostępne na stronie:

http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/1184,Materialy-Dydaktyczne.html

 

Materiały pomocnicze do kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna

Układy jezdne pojazdów

Jan Orłowski Zakładu Ruchu Drogowego CSP.

Opracowanie kierowane jest do funkcjonariuszy Policji zajmujących się kontrolą stanu technicznego pojazdów w warunkach diagnostyki drogowej.

Układ jezdny stanowi kluczowy element pojazdu, mający wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zużycie elementów układu jezdnego (zawieszenia, kół, opon) w znacznym stopniu wpływa na prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia drogowego.  Publikacja ma na celu jak najlepsze przygotowanie policjantów służby ruchu drogowego do wykonywania zadania  polegającego na eliminowaniu niesprawnych pojazdów z ruchu.

Publikacja dostępna na stronie:

http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/2967,Materialy-pomocnicze-do-kursow-specjalistycznych.html

oprac. WWiP