Nowe pomoce dydaktyczne dla słuchaczy CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe pomoce dydaktyczne dla słuchaczy CSP

Data publikacji 07.10.2019

Centrum Szkolenia Policji ze względu na dużą różnorodność prowadzonych kursów specjalistycznych oraz umiejętnościowy charakter wielu zajęć wykorzystuje liczne pomoce dydaktyczne. Ich zadaniem jest ułatwianie oraz urozmaicanie procesu nauczania w wielu dziedzinach służby policyjnej, a także efektywniejsze osiągnięcie celów kształcenia.

W trakcie szkolenia i doskonalenia zawodowego stosowane są zarówno najprostsze środki, takie jak plansze dydaktyczne, szkoleniowe formularze procesowe czy sprzęt sportowy, jak i bardziej skomplikowane urządzenia specjalistyczne, np. wideorejestrator, tachimetr czy robot pirotechniczny.

Mając na względzie  profesjonalizację procesu nauczania w Centrum Szkolenia Policji w bieżącym roku zakupiono sprzęt dydaktyczny, który jest przeznaczony do ćwiczeń, prezentacji budowy i funkcjonowania układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrohydraulicznym, a także dwuobwodowego układu hamulcowego. Wymienione urządzenia umożliwiają dokonanie pomiaru ciśnienia w układzie wspomagania oraz w pneumatycznym układzie hamulcowym.  Sprzęt został zakupiony na potrzeby Zakładu Ruchu Drogowego, który realizuje dla policjantów kursy specjalistyczne w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

Inny tegoroczny zakup, mający na celu doposażenie Zakładu Szkoleń Specjalnych w sprzęt do doskonalenia praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez policjantów, stanowią trzy fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylator AED.

Obecnie Wydział Zaopatrzenia i Transportu realizuje procedurę zakupu stanowiska demonstracyjnego pneumatycznego układu hamulcowego zespołu ciągnika z naczepą, które będzie wykorzystywane na zajęciach z zakresu techniki samochodowej w ramach szkoleń prowadzonych przez kadrę Zakładu Ruchu Drogowego, a także specjalistycznego ubrania dla przewodników psów służbowych uczestniczących w kursach realizowanych przez Zakład Kynologii Policyjnej.

Wzbogacanie zasobów pomocy dydaktycznych wpływa na efektywność procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego prowadzonego w Centrum Szkolenia Policji.

tekst: podinsp. Andrzej Przekaziński

foto.: mł. asp. Robert Karyś

  • Makieta dwuobwodowego układu hamulcowego.
    Nowe pomoce dydaktyczne dla słuchaczy CSP
  • Makieta układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrohydraulicznym.
    Nowe pomoce dydaktyczne dla słuchaczy CSP
  • Nowe pomoce dydaktyczne dla słuchaczy CSP