Seminarium poświęcone kynologii policyjnej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium poświęcone kynologii policyjnej

Data publikacji 04.10.2019

W Zakładzie Kynologii Policyjnej przebywali policyjni koordynatorzy, odpowiedzialni za realizację zadań związanych z utrzymywaniem i wykorzystaniem psów służbowych w komendach wojewódzkich. Uczestniczyli oni w dwudniowym seminarium szkoleniowym pn. „Kynologia służbowa Policji”.

Od początku istnienia Policji Państwowej były wykorzystywane psy służbowe. Początkowo były to tylko psy obronne, pościgowo-śledcze, a później wyszkolone do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych czy zapachu zwłok ludzkich. Psy zawsze służyły i nadal służą bezpieczeństwu publicznemu. Dlatego też, w Zakładzie Kynologii Policyjnej systematycznie prowadzone jest doskonalenie w tym zakresie. Ostatnio odbyło się tam seminarium pn.: „Kynologia służbowa Policji”.

W trakcie spotkania omówiono proponowane zmiany w zarządzeniu w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. Analizowano program szkolenia dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków, celem jego ulepszenia. Podczas dyskusji omówiono również efektywność wykorzystania czworonogów w służbie prewencyjnej oraz dobór psów do służby.

W seminarium, poza koordynatorami wzięli udział – Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler, Naczelnik Wydziału Prewencji KGP nadkom. Piotr Lubaszko oraz gospodarz  ZKP mł. insp. Marek Hańczuk. Insp. Szyndler, podziękował koordynatorom za zaangażowanie i udział w przedsięwzięciu.

tekst: asp.szt. Dariusz Ratajczak