Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego

Data publikacji 01.10.2019

Słuchacze kursu podstawowego w trakcie odbywania szkolenia na zajęciach z taktyki i technik interwencji, nabywają umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej, jako środka przymusu bezpośredniego. Niżej omawiane techniki dają możliwość obezwładnienia osoby, która nie podporządkowuje się poleceniom policjantów oraz stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz innych osób.

Przed rozpoczęciem nauczania właściwego, słuchacze zapoznają się z podstawami prawnymi stosowania ŚPB, dotyczącymi użycia siły fizycznej oraz zasadami ich bezpiecznego stosowania. Następnie młodzi policjanci poznają m.in. techniki unieruchomienia w pozycji leżącej (parterze) z wykorzystaniem trzymań: bocznego, dosiadu, za plecami oraz opasującego i barkowego.

Wmienione sposoby obezwładniania wykorzystuje się w różnych sytuacjach np. kiedy policjant próbuje obezwładnić osobę stwarzającą zagrożenie. Po sprowadzeniu do pozycji leżącej policjant musi przytrzymać napastnika, tak aby zapobiec dalszemu atakowi. Słuchacze doskonalą poznane techniki w formie walk zadaniowych, co daje możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych ćwiczeń.

tekst/foto: asp. szt. Henryk Leszczyński

  • Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego
    Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego
  • Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego
    Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego
  • Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego
    Siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego