Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli policyjnych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli policyjnych

Data publikacji 30.09.2019

Centrum Szkolenia Policji systematycznie prowadzi lokalne doskonalenia dla nauczycieli policyjnych. Jego celem jest nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych związanych z kompetencjami metodycznymi. Uczestnictwo w takich szkoleniach jest związane z realizacją ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w CSP. To skutkuje spełnieniem wymagań związanych z awansem na stanowiska służbowe młodszego wykładowcy, wykładowcy i starszego wykładowcy.

We wrześniu 2019 r. nauczyciele Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii przeprowadzili trzy doskonalenia zawodowe lokalne wpisujące się w wyżej zaprezentowany system. Uczestniczyło w nich 29 osób:

  • Prowadzenie dzienników szkolenia oraz doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie,
  • Motywowanie słuchaczy,
  • Mierzenie jakości szkolenia,
  • Przekazywanie informacji zwrotnej słuchaczowi.

Na październik zaplanowano kolejne doskonalenia:

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wstępny kurs metodyczny),
  • Tworzenie narządzi oceny,
  • Tworzenie filmu dydaktycznego,
  • Umiejętności interpersonalne w kierowaniu grupą.

Funkcjonująca od wielu lat praktyka prowadzenia tego typu przedsięwzięć szkoleniowych, pomaga w systematycznym podnoszeniu kompetencji metodycznych nauczycieli CSP.   

tekst: podinsp. Grzegorz Jankowski