Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej

Data publikacji 26.09.2019

Centralna Biblioteka Policyjna wzbogaciła się w bieżącym roku o nowe cenne publikacje poświęcone historii polskiej policji. Na szczególną uwagę zasługują bogato ilustrowane albumy o Policji Państwowej .

Jubileuszową kolekcję otwiera seria trzech albumów przygotowanych przez Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji: „Policja Państwowa w fotografii 1919-1939” (2016 r.), „Policja województwa śląskiego w fotografii 1922-1939” (2017 r.) oraz „Rodzina Policyjna w fotografii 1929-1939” (2018 r.). Zaprezentowano w nich m.in. zdjęcia obrazujące codzienną służbę funkcjonariuszek i funkcjonariuszy PP, działalność kulturalno-oświatową, święta policyjne, umundurowanie, uzbrojenie, środki transportu, środki łączności, komendy, komisariaty i posterunki oraz dokumenty związane z powstaniem i rozwojem polskiej policji. Przedstawione dokumenty źródłowe pochodzą z zasobów: Biura Historii i Tradycji Policji KGP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” (z/s w Katowicach) oraz oddziałów okręgowych, ponadto z Biblioteki Narodowej w Warszawie i Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC).

Okolicznościowy album „100. rocznica powołania Policji Państwowej” został wydany w roku jubileuszu przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP. Motywem przewodnim ponad 300-stronnicowej księgi, którą poprzedza słowo wstępne Komendanta Głównego Policji, jest służba jako cel, misja i zadanie kolejnych pokoleń policjantów. Księga wyróżnia się kompozycją tematyczną. Zarówno cały bogaty materiał zdjęciowy, jak i niezbędna warstwa narracyjna zostały uporządkowane wokół wybranych zagadnień. Znajdziemy tu m.in. takie tematy jak: uroczystości z udziałem VIP-ów; dzielnicowi; zabezpieczenia policyjne; mundury; chóry i orkiestry; sportowcy i pasjonaci; sztandary i garnizonówki oraz dystynkcje policyjne. Na kanwie historii, wśród fotografii archiwalnych, ukazano w formie retrospekcji dorobek policji w III Rzeczpospolitej. Teksy poszczególnych rozdziałów opracowano na podstawie artykułów z wydań archiwalnych miesięcznika „Policja 997”.

„Policja Lubelska 1919-2019”, autorstwa Leszka Zugaja, to napisana przystępnym językiem książka o charakterze popularnonaukowym. Album przykuwa uwagę czytelnika zarówno elegancką, bogatą szatą graficzną, jak i rzetelną realizacją tematu. Ta jubileuszowa księga ze względu na kunsztowne połączenie wartościowych treści z licznymi dokumentami historycznymi (pozyskanymi m.in. z prywatnych archiwów) zainteresuje niejednego pasjonata historii lubelskiej policji.

Powyższe publikacje ze zbiorów Centralnej Biblioteki Policyjnej stanowią niewyczerpane źródło wiedzy na temat powstania, rozwoju i dorobku polskiej policji. Archiwalne obrazy utrwalone w obiektywie aparatu nie tylko zachwycają bogactwem treści i unikatową estetyką dwudziestolecia międzywojennego, lecz także zachęcają do zgłębiania policyjnej historii i policyjnych życiorysów.

tekst/foto.: Paulina Ostrowska

 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej
 • Okładki okolicznościowych albumów o Policji - Zasoby Centralnej Biblioteki Policyjnej
  Albumy okolicznościowe o Policji w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej