Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym” - POCZTÓWKA ZE SŁOWACJI

Data publikacji 02.09.2019

Na ręce Komendanta Centrum Szkolenia Policji, insp. Anny Rosół wpłynęły bardzo miłe pozdrowienia i podziękowania od podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach za wsparcie akcji „LATO 2019”. W tym roku podopieczni Fundacji spędzili wakacje zwiedzając Słowację. Dzięki temu odpoczynkowi osoby, które dotknęła tragedia zapomniały przez chwilę o troskach i zmartwieniach.

Kierownictwo, policjanci oraz pracownicy Centrum Szkolenia Policji od wielu lat wspierają Fundację. Mottem przewodnim są słowa Winstona Churchila: „Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”.

Często dla nas mało znaczący gest może znaczyć dla innej osoby bardzo wiele. Podopieczni Fundacji ze strony CSP mogą stale liczyć na pomoc i wsparcie m. in. podczas organizacji obozów i kolonii letnio-zimowych oraz jubileuszowych uroczystości.

Działalność na rzecz drugiego człowieka to wielkie poświęcenie a zarazem wyzwanie, wymagające niezwykłej życzliwości, dobroci i otwartego serca. Wielkim jest szczęściem w życiu, spotkać ludzi wrażliwych, nieobojętnych na los innych, bowiem nie liczy się ile dajemy innym, lecz czy dar wypływa z serca.

Misja opieki nad rodzinami poległych funkcjonariuszy to zadanie wymagające niezwykłej empatii, wrażliwości, ale i energii. W Policji wszyscy jesteśmy rodziną, więc nie możemy zapominać o naszych przyjaciołach, których dotknęło nieszczęście. Należy pamiętać, że dobro które czynimy zawsze do nas wraca z podwójną siłą.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem przedsięwzięcia jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin bywa bardzo zła.

Fundacja udziela pomocy w różnych formach:

  • zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zadeklarowania w swoim zeznaniu podatkowym (PIT) 1% na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Każdy z nas może również dokonywać dobrowolnych wpłat.

Funkcjonariusze i pracownicy Policji mogą złożyć oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na comiesięczne potrącenie na rzecz Fundacji wskazanej kwoty ze swojego uposażenia. Liczy się każdy gest!

Poniżej podajemy konto bankowe Fundacji, na które można przekazywać dobrowolne środki finansowe:

PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

KRS 0000101309

 

podkom. Damian Wroczyński/WP