Zajęcia z bronią palną - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z bronią palną

Data publikacji 29.08.2019

Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią oraz warunki bezpieczeństwa podczas strzelania to najważniejsze elementy szkolenia strzeleckiego.

W dniu 8 sierpnia br. rozpoczęło się szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-4/19. Słuchacze tego szkolenia już niedługo zaczną swoją przygodę ze szkoleniem strzeleckim. Na pierwszych zajęciach zostaną zapoznani z zasadami i warunkami bezpieczeństwa. Nauczyciele Zakładu Interwencji Policyjnych będą w trakcie szkolenia podkreślać, jak bardzo istotna jest wiedza i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną, zarówno podczas zajęć praktycznych, jak i w późniejszej służbie. Policjant, który właściwie przyswoi te zagadnienia zapewni bezpieczeństwo dla siebie oraz innych osób.

Nieodłącznym elementem bezpieczeństwa jest także znajomość budowy broni. Dlatego już w początkowym etapie nauki, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego poznają budowę różnych jednostek broni oraz zasady działania, a także zakres sprawdzania broni przed strzelaniem.

Zasady na zajęciach szkolenia strzeleckiego, które należy bezwzględnie przestrzegać to m.in:

  • czynności związane ze strzelaniem wykonuje się tylko na wyraźne polecenie prowadzącego strzelanie;
  • układać palec na języku spustowym należy wyłącznie w chwili oddawania świadomego strzału do rozpoznanego i określonego warunkami strzelania celu;
  • na linii ognia broń kieruje się w stronę kulochwytu;
  • obligatoryjnie stosować się do komendy PRZERWIJ OGIEŃ.

Pamiętać należy także o tym, żeby każdą broń traktować zawsze jako załadowaną. Przed każdym wzięciem broni do rąk – sprawdzić czy jest bezpieczna (niezaładowana).

Tekst i zdjęcia: asp. Jakub Bednarz/ZIP

  • Policjanci w trakcie wykładu z zasad bezpieczeństwa podczas strzelania
  • Policjant sprawdza czy podpięty jest magazynek do chwytu broni
  • Policjant wyjmuje  magazynek z chwytu broni
  • Policjant sprawdza komorę nabojową
  • Policjant oddaje strzał kontrolny