Zakończenie kursu SZP-7 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu SZP-7

Data publikacji 02.07.2008

Wczoraj zakończył się kurs SZP-7/07. Uroczystość miała miejsce na szkolnym placu manewrowym. Do pracy w jednostkach terenowych wraca 150 dobrze przeszkolonych policjantów. Zasilą oni jednostki komend w Krakowie, Kielcach, Rzeszowie Łodzi i Warszawie.

Kurs SZP-7 rozpoczęło 4 grudnia 2007 roku 262 słuchaczy /71 kobiet i 191 mężczyzn/. Z różnych przyczyn szkolenia nie ukończyło 11 osób. Słuchacze tworzyli 4 kompanie. Mają za sobą ponad 1100 godzin dydaktycznych. Do egzaminu końcowego zostało dopuszczonych 251 słuchaczy, a pozytywnie go zdało 150. Niestety, 101 osób będzie jeszcze musiało poświęcić trochę czasu na naukę, albowiem w połowie lipca czeka je egzamin poprawkowy.

Uroczystość zakończenia kursu z udziałem kierownictwa szkoły, zaproszonych gości, kadry i słuchaczy CSP oraz rodzin absolwentów, miała uroczystą oprawę i odbyła się na szkolnym placu manewrowym. Świadectwa ukończenia szkolenia i dyplomy najlepszym słuchaczom wręczył komendant CSP mł.insp. Arkadiusz Brzozowski. W imieniu absolwentów kursu SZP-7 głos zabrała post. Karolina Winiarska, która podziękowała dydaktykom i dowódcom. Były uśmiechy, poegzaminowe odprężenie, ale też ten charakterystyczny żal, towarzyszący kresowi pewnego życiowego etapu i rozstaniu z kolegami. Uroczystości przyglądały się też rodziny słuchaczy, które przyjechały, aby towarzyszyć młodym policjantom w tym ważnym dla nich dniu. Splendoru tejże uroczystości dodała Orkiestra Reprezentacyjna Policji, która nie tylko nadała jej wyjątkową oprawę, ale dała też pokaz musztry paradnej.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK