Egzamin strzelecki na kursie SZP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin strzelecki na kursie SZP

Data publikacji 28.08.2019

Jednym z kluczowych elementów podczas szkolenia zawodowego podstawowego jest egzamin strzelecki.

Egzamin podzielony jest na trzy etapy.

Pierwszy – test wiedzy. Składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, z jedną odpowiedzią prawidłową. Egzaminowany aby uzyskać ocenę pozytywną powinien odpowiedzieć poprawnie na minimum 19 pytań.

Drugi etap to test praktyczny, w trakcie którego słuchacz musi wykazać się wiadomościami oraz umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa, budowy i działania broni palnej, a także rozpoznawania i usuwania zacięć.

Ostatni etap to sprawdzian strzelecki. Podczas strzelania dynamicznego, policjant ma za zadanie wykonać szereg czynności, które podlegają ocenie. Karta oceny strzelania egzaminacyjnego obejmuje:

 • poruszanie się z bronią (dobieg, zatrzymanie i przemieszczanie);
 • przyjęcie właściwych postaw strzeleckich;
 • wydanie okrzyku "POLICJA";
 • dokonanie kontroli broni;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
 • prawidłowa wymiana magazynka;
 • trafienie minimum 2 razy z trzech oddanych strzałów w pole punktowe z każdej z czterech przewidzianych w warunkach strzelania tarcz.

Tekst i zdjęcia: kom. Daniel Golicki/ZIP

 • Słuchacz sprawdza komorę nabojową w celu sprawdzenia bezpieczeństwa broni
 • Słuchacz wskazuje elementy pistoletu P-83
 • Słuchacz wykonuje strzelanie z jednej ręki symulując odsunięcie osoby postronnej
 • Słuchacz wykonuje taktyczną wymianę magazynka zza przesłony poziomej
 • Zestaw egzaminacyjny broni