Więcej wiedzy o historii Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej wiedzy o historii Policji

Data publikacji 27.08.2019

W ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań CSP, przedstawiciel Zakładu Służby Prewencyjnej przeprowadził dodatkowe zajęcia metodą wykładu dla słuchaczy kilku realizowanych w CSP edycji szkolenia zawodowego podstawowego na temat: ,,Historia powstania Policji Państwowej” oraz ,,Kryteria doboru do Policji na przestrzeni 100 lat”.

Głównym celem zajęć było pogłębienie wiedzy słuchaczy aby potrafili odpowiedzieć na pytanie: Czy bez wiedzy o 100-letniej przeszłości, poświęceniu policjantów oraz nakładzie pracy jaki włożono w tworzenie jednolitej formacji ochronnej jaką jest Policja jesteśmy wstanie zbudować profesjonalną i spójną formacje? Z pytaniem tym trafnie korelują i nabierają jeszcze większej wartości (pomimo upływu stu lat) słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego ,,Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości’’. 

Prowadzący zajęcia młodszy wykładowca ZSP asp. szt. Mariusz Trojanowski wykorzystując autorską prezentację multimedialną wygłosił wykład z ww. tematów wzbudzając duże zainteresowanie słuchaczy omawianymi treściami, którzy mimo, że zajęcia odbyły się w czasie wolnym, w całości wypełnili salę. Duża frekwencja i liczne pytania słuchaczy do prowadzącego zajęcia, dają podstawę do twierdzenia, że uczestnictwo w takim spotkaniu przełoży się na podniesienie poziomu wiedzy na temat historii naszej Policji, a ta z kolei zwiększy znaczenie tradycji i etosu służby wśród policjantów i w przyszłości będzie to miało pozytywne znaczenie dla budowania dobrego wizerunku Policji w „oczach społeczeństwa”.

Tekst: podinsp. L. Dyduch/ZSP

Foto: mł. asp. R. Karyś/SDDiP

  • Prelekcja na temat: ,,Historia powstania Policji Państwowej”, ,,Kryteria doboru do Policji na przestrzeni 100 lat”
  • Prowadzący wykład asp. szt. Mariusz Trojanowski z Zakładu Służby Prewencyjnej CSP
  • Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego CSP w Legionowie w czasie wykładu