Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty „Musztra w Policji jako drogowskaz pożądanych zachowań w służbie”

Data publikacji 27.08.2019

22 sierpnia br. w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-4/19.

Celem spotkania było omówienie i wskazanie słuchaczom istoty stosowania musztry w Policji, ale nie w aspekcie wykonywania ćwiczeń, lecz jako wskazanie właściwych postaw i kształtowania charakteru. Kadra Wydziału Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia omówiła problematykę dotyczącą wizerunku umundurowanego policjanta, a także pokreśliła istotę powagi munduru. Podczas prelekcji słuchacze poddawali dyskusji kwestie dotyczące łączenia poszczególnych elementów umundurowania, np. munduru ćwiczebnego z umundurowaniem służbowym. Dużą ciekawość wśród słuchaczy wzbudziły sytuacje, w jakich policjant powinien zachować się podczas oficjalnych wystąpień. W końcowej części wykładu omówiono najczęściej występujące błędy i niedociągnięcia w zakresie umundurowania oraz określonych zachowań nie licujących z powagą munduru.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy aktywnie brali w nich udział, zadając prelegentom merytoryczne pytania.

Tekst: asp. Mariusz Drearski, sierż. szt. Wojciech Pudło/WODiD

Zdjęcia: st. asp. Marcin Grzeszyk/WODiD

  • Warsztaty „Musztra w Policji jako drogowskaz pożądanych zachowań w służbie”
  • Warsztaty „Musztra w Policji jako drogowskaz pożądanych zachowań w służbie”
  • Warsztaty „Musztra w Policji jako drogowskaz pożądanych zachowań w służbie”
  • Warsztaty „Musztra w Policji jako drogowskaz pożądanych zachowań w służbie”