Związki zawodowe w Policji. Aspekty prawne i praktyczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Związki zawodowe w Policji. Aspekty prawne i praktyczne

Data publikacji 26.06.2008

Rozpoczęło się dwudniowe szkolenie kierownictwa Policji i przewodniczących Związków Zawodowych poświęcone wzajemnej współpracy.

Dzisiaj w CSP rozpoczęło się dwudniowe szkolenie poświęcone współpracy kierownictwa Policji ze związkami zawodowymi. Bierze w nim udział kierownictwo Policji na czele z Komendantem Głównym, oraz przewodniczący krajowych i wojewódzkich zarządów Związków Zawodowych. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, poświęconych budowaniu optymalnych relacji Komendantów jednostek Policji ze Związkami Zawodowymi. Warsztaty zapewnią aktywny udział wszystkim uczestnikom w dyskusji, z możliwością swobodnej wypowiedzi, konsultacji czy wyjaśnień. Tematyka zagadnieniowa obejmie obszary związane z działalnością Związków Zawodowych, sporów zbiorowych, a także sprawy związane z policyjnym budżetem i realizacją Ustawy o modernizacji Policji.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK