Międzynarodowe Seminarium w Niemczech - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe Seminarium w Niemczech

Data publikacji 20.08.2019

Naczelnik Wydziału Prezydialnego Centrum Szkolenia Policji, mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska, wspólnie z przedstawicielami Komendy Stołecznej Policji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy KGP uczestniczyli w Międzynarodowym Trójstronnym Seminarium Policyjnym realizowanym w ramach projektu „Wspólna Europa-wspólne sprawy”. Wydarzenie odbyło się w niemieckiej szkole policji w Güstrow i było kontynuacją wieloletniej współpracy CSP z podmiotami kształcącymi policjantów w Niemczech i Francji.

W dniach 04–10  października br. w Wyższej Szkole Kształcenia Administracji Publicznej, Policji i Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow odbyła się kolejna z rzędu edycja Trójstronnego Seminarium Policyjnego, w którym udział wzięli polscy funkcjonariusze. Projekt realizowany jest pod hasłem „Wspólna Europa – wspólne sprawy” i zakłada wymianę policjantów z Polski, Niemiec i Francji. Jego partnerami są Związki Zawodowe Policjantów Landu Meklemburgia – Pomorze Przednie z Niemiec oraz Stowarzyszenie Leo Lagrange z Francji.

Podczas seminarium zarówno przedstawiciele francuskiej szkoły w Nimes, jak i polskiej delegacji zostali zapoznani ze strukturą, działalnością oraz funkcjonowaniem szkoły policji w Güstrow. Każda z reprezentacji przedstawiała strukturę Policji w swoim państwie z uwzględnieniem obowiązującego systemu szkolenia.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania interwencji, ze zwróceniem uwagi na wyposażenie przygotowujące  policjantów do pełnienia służby w terenie. Funkcjonariusze mieli również okazję zapoznania się z funkcjonowaniem multimedialnej strzelnicy znajdującą się na terenie niemiejskiej szkoły policji.

Z taktyki i technik interwencji nie zabrakło zajęć praktycznych na macie, podczas których uczestnicy zademonstrowali chwyty obezwładniające oraz metody użycia kajdanek. Każda z delegacji zaprezentowała sposoby użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego podczas przeprowadzania interwencji biorąc pod uwagę różne zachowania z jakimi policjanci mogą się  spotkać w codziennej służbie. Istotnym punktem programu seminarium były również zajęcia, podczas których uczestnicy mogli poznać sposoby użycia pałki wielofunkcyjnej typu tonfa.  

Polscy policjanci mieli również okazję odwiedzić siedzibę Oddziałów Prewencji Policji w Schwerinie, gdzie poznali specyfikę zadań realizowanych przez tę jednostkę, wyposażenie, uzbrojenie, specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do poszukiwań pod wodą, taktykę działań oraz system funkcjonowania oddziałów prewencji. Policjanci Sekcji Technicznej przedstawili delegacjom pojazdy wykorzystywane podczas zabezpieczeń, manifestacji i konwojów. Natomiast policjanci Oddziałów Prewencji Policji zaprezentowali sposoby usuwania demonstrantów stawiających bierny opór, blokujących trasę przemarszu lub miejsca odbywania się legalnego zgromadzenia.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy seminarium mieli okazję obserwować działania niemieckiej Policji podczas zabezpieczenia „Festiwalu Statków”, odbywającego  się w mieście Rostöck, gdzie poznali zasady działania Mobilnego Centrum Zarządzania wykorzystywanego podczas zabezpieczenia różnego rodzaju imprez i wydarzeń.

Celem seminarium była również wymiana kulturowa. W ramach tej części policjanci zwiedzili zamek w Schwerinie, który równocześnie stanowi siedzibę parlamentu Maklemburgii-Pomorza, miasta Rostöck wraz z portem i nadmorskim Warnemünde.

Warto podkreślić, iż udział funkcjonariuszy z Polski w tym międzynarodowym projekcie przyczynił się do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń, podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz propagowania pozytywnego wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

 

 

tekst: podkom. Damian Wroczyński/WP

zdjęcia: mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska/WP

 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - Naczelnik Wydziału Prezydialnego wraz z przedstawicielami niemieckiej Policji.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - uczestnicy podczas ćwiczeń na macie z techniki i taktyk interwencji.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow- uczestnicy seminarium podczas zajęć z taktyk i technik interwencji.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow- uczestnicy szkolenia podczas zajęć praktycznych.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow- uczestnicy szkolenia podczas zajęć praktycznych.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow- uczestnicy szkolenia podczas zajęć praktycznych.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow- uczestnicy szkolenia podczas zajęć praktycznych.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - sprzęt Policji niemieckiej.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - sprzęt Policji niemieckiej.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - sprzęt Policji niemieckiej.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow-łódź wykorzystywana podczas poszukiwań na wodzie przez 
Policję w Niemczech.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - uczestnicy seminarium.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - uczestnicy seminarium.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - uczestnicy seminarium.
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow - Odziały Prewencji Policji w Niemczech w trakcie ćwiczeń.