Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka

Data publikacji 13.08.2019

Komendant Centrum Szkolenia Policji 1 sierpnia br. powołał podinsp. Grzegorza Jankowskiego, starszego wykładowcę Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii na nowego Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka.

Jednym z priorytetów działalności Pełnomocnika szkoły jest edukacja adeptów sztuki policyjnej w zakresie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz kształtowanie właściwych postaw, a także proponowanie podczas zajęć dydaktycznych – symulacyjnych rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie. Dodatkowo zgodnie z przyjętymi założeniami Pełnomocnik działający w Centrum Szkolenia Policji podejmować będzie działania zmierzające do podniesienia wiedzy oraz umiejętności policjantów i pracowników szkoły w zakresie poszanowania praw człowieka, zasady równego traktowania jak również zasad etyki zawodowej. Realizować będzie zalecenia podmiotów międzynarodowych stojących na straży przestrzegania postanowień konwencji o ochronie praw człowieka w części dotyczącej szkolenia i doskonalenia zawodowego. Podinspektor Grzegorz Jankowski będzie także reprezentować Komendanta CSP w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka oraz identyfikować problemy związane z przestrzeganiem praw człowieka oraz zasadą równego traktowania.

Działania Pełnomocników do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji podkreślają, jak ważną rolę Policja przykłada do poszanowania fundamentalnych praw wszystkich osób, które mogą mieć kontakt z funkcjonariuszami państwa. Wieloletnie doświadczenia w tym zakresie z pewnością przyczyniły się do podniesienia standardów działania całej formacji w zakresie ochrony praw człowieka, a nowe wyzwania ze strony społeczeństwa nakazują dalszy postęp i rozwijanie tego wrażliwego i społecznie ważnego obszaru.   

 

 

                                                                                                                              tekst: podinsp. Grzegorz Jankowski