Nowi funkcjonariusze rozpoczynają szkolenie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze rozpoczynają szkolenie

Data publikacji 09.08.2019

8 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęło się kolejne w tym roku szkolenie zawodowe podstawowe, oznaczone symbolem SZP-4/19.

Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Marcin Szyndler wraz z kadrą dydaktyczno-wychowawczą szkoły powitał ponad 200 policjantów podczas uroczystej inauguracji.

W trakcie ceremonii odczytano list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka skierowany do rozpoczynających naukę słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

Funkcjonariusze w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie spędzą blisko 7 miesięcy. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych będą zdobywać niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, prewencji, ruchu drogowego, taktyki i technik interwencji, wyszkolenia strzeleckiego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci w ramach szkolenia pełnić będą służby na terenie CSP oraz w jednostkach terenowych KSP oraz KWP zs. w Radomiu, podczas których będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności.

Zastępca Komendanta CSP insp. Marcin Szyndler podczas wystąpienia gratulował słuchaczom decyzji o rozpoczęciu służby w Policji, życzył satysfakcji z pobytu w Centrum oraz bardzo dobrych wyników na egzaminie kończącym pierwszy etap wyszkolenia policyjnego.

Tekst: WODiD

Zdjęcia: kom. Małgorzata Karpeta/WODiD

  • poczet sztandarowy oraz Zastępca Komendanta CSP ds. Dydaktycznych
  • uroczysta inauguracja
  • słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego
  • wystąpienie insp. Marcina Szyndlera podczas ceremonii